Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

Könyvek

KÖNYVEK

 

A könyvtár könyvállománya a Semmelweis Egyetem többi könyvtárával közös online katalógusban kereshető. A szabadpolcos könyvállomány már feldolgozásra került. A keresésnél beállítható a lelőhely (FOK OC Kari Könyvtár) és akkor csak ebből a könyvtárból jeleníti meg a rendszer a találatokat. A raktári jelzet alapján megtalálhatóak a könyvek a polcokon. Kérjük, hogy a könyveket ha már nincs szükségük rá hagyják az asztalon.

Magyar elnevezés Raktári jelzet
Általános fogászat A/I
Általános orvostudomány A/II
Anatómia, fejlődés- és szövettan A/III
Aneszteziológia A/IV
Belgyógyászat B/I
Biofizika B/II
Biokémia B/III
Bőrgyógyászat B/IV
Dentál higiénia D/I
Élettan E/I
Elmegyógyászat E/II
Fogpótlástan F/I
Fül-orr-gégegyógyászat F/II
Genetika és genomika G/I
Gerontológia G/II
Gyermekfogászat és fogszabályozás G/III
Gyermekgyógyászat G/IV
Gyógyszerészet G/V
Ideggyógyászat I/I
Igazságügyi orvostan I/II
Konzerváló fogászat K/I
Mikrobiológia M/I
Onkológia O/I
Orális biológia O/II
Orális diagnosztika és -medicina O/III
Orális patológia O/IV
Oxiológia O/V
Parodontológia P/I
Patológia P/II
Preventív fogászat P/III
Radiológia R/I
Sebészet S/I
Szájsebészet S/II
Szemészet S/III
Szülészet, nőgyógyászat S/IV
Táplálkozástudomány T/I
Biostatisztika B/V
Évkönyv E/III
Jogszabályok J/I
Népegészségtan N/I
Orvosi etika O/VI
Orvosképzés O/VII
Orvostudomány története O/VIII
Praxisszervezés P/IV

Árkövy- és Iszlay-gyűjtemény:

A fogorvostudomány magyar úttörői voltak Dr. Árkövy József és Dr. Iszlai József. Árkövy József 1904-ben megvásárolta Iszlai József könyvgyűjteményét az akkori Stomatológiai Klinika számára, értékes magánkönyvtárát pedig klinikai könyvtárnak ajándékozta, így kerültek könyveik jogutódlás útján könyvtárunk állományába. Ezek jelenleg is elkülönítve vannak raktározva.

A Fogpótlástani-, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási-, a Konzerváló Fogászati-, a Parodontológiai- és a Szájsebészeti Klinika korábbi dokumentum-gyűjteményéből megőrzésre kiválogatott, nagyrészt 1950 előtti könyvek a könyvraktárban kaptak helyet.

Folyóiratok

FOLYÓIRATOK

 

Elektronikus folyóiratok

Az elektronikus folyóiratok katalógusa minden olyan magyar és külföldi elektronikus fogorvostudományi folyóiratot tartalmaz, amely könyvtárunkban (illetve az egyetemi hálózaton belül bárhol) elérhető. Ezek között vannak előfizetett és ingyenesen hozzáférhető források

Nyomtatott folyóiratok

A nyomtatott folyóiratok katalógusa a FOK OC Könyvtár és a Központi Könyvtár minden fogorvostudományi folyóiratát tartalmazza nyelvek szerinti csoportosításban.

Könyvtárunk folyóirat-gyűjteménye az olvasóteremben van elhelyezve, magyar, angol, német és francia nyelvek szerinti bontásban, abc-sorrendben.

Szakdolgozatok

SZAKDOLGOZATOK

 

Könyvtárunk lehetőséget nyújt a korábbi évfolyamok hallgatói által készített szakdolgozatok, rektori pályamunkák, doktori értekezések és Varga István pályázatok áttekintésére, melyek az olvasóteremben vannak elhelyezve.

Ezek kizárólag helyben olvashatók, nem kölcsönözhetőek, kérjük ne fénymásolják.

A szakdolgozatok katalógusa elérhető itt: Szakdolgozatok kereshető listája

Elektronikus könyvek

ELEKTRONIKUS KÖNYVEK

 

Ebsco E-books, E-library:

Thieme E-books

InTech (open access) és egyéb