Tanulmányi program és tájékoztató füzet

A 2020 / 2022-es évfolyam tanulmányi információi az oldal alján találhatóak meg.


Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak ismeretkörei:  

1. FEJLŐDÉSELMÉLET

óratípus

óraszám

1.1.

A koragyermekkori fejlődés pszichológiai modelljei

elmélet

10

1.2.

A szülővé válás társadalmi és pszichológiai aspektusai

elmélet

5

1.3.

A korai fejlődés elméletei, modern fejlődéslélektan

elmélet

15

1.4.

Pszichoanalitikus fejlődéspszichológia

elmélet

10

2. KÖTŐDÉSELMÉLETI ISMERETEK

 

 

2.1.

Alkalmazott kötődés elmélet

elmélet

10

2.2.

A kötődés elmélet alkalmazása a gyakorlatban

elmélet

10

3. FEJLŐDÉS PSZICHOPATHOLÓGIA ÉS KORAI REGULÁCIÓS ZAVAROK

 

 

3.1.

A korai fejlődés zavarai I.

elmélet

10

3.2.

A korai fejlődés zavarai II.

elmélet

10

3.3.

Regulációs zavarok a csecsemő és kisgyermekkorban

elmélet

20

4. CSECSEMŐ MEGFIGYELÉS

 

 

4.1.

Csecsemő megfigyelés I.

gyakorlat

20

4.2.

Csecsemő megfigyelés II.

gyakorlat

30

5. SZÜLŐ-CSECSEMŐ KONZULTÁCIÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

 

 

5.1.

Bevezetés a szülő-csecsemő konzultációba és terápiás kezelésbe EA

elmélet

15

5.2.

Bevezetés a szülő-csecsemő konzultációba és terápiás kezelésbe GY

gyakorlat

5

5.3.

Szülő-csecsemő konzultáció a gyakorlatban I.

gyakorlat

20

5.4.

Szülő-csecsemő konzultáció a gyakorlatban II.

gyakorlat

25

5.5.

A szülő-csecsemő konzultáció speciális esetei

elmélet

10

5.6.

A szülő-csecsemő konzultáció gyakorlati alkalmazási területei

elmélet

10

5.7.

Esetbemutatás, esetelemzés

gyakorlat

15

6. SPECIÁLIS KURZUSOK

 

 

6.1.

Elhanyagolás, bántalmazás, trauma

elmélet

10

6.2.

Prevenciós és intervenciós programok itthon és külföldön

elmélet

10

7. SZAKDOLGOZAT

 

 

7.1.

Szakdolgozati szakszeminárium

gyakorlat

10

 

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások

A számonkérés formáit az egyes stúdiumok esetében a tantárgyi táblázat tartalmazza A Semmelweis Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával összhangban a „gyakorlati jegy” és a „kollokvium” ötfokozatú minősítés. A hallgató teljesítményének ötfokozatú értékelése: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés. Egyéb kérdésekben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tekintendő irányadónak.

Korábbi tanulmányok beszámítására vonatkozó szabályok

A korábbi tanulmányok beszámításának elbírálása a Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Curriculum Kreditátviteli és Oktatási Bizottságának hatáskörébe tartozik, mely működése során szem előtt tartja a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát.

 

Csatolt dokumentumok

ISZCSK_Tanulmányi_tájékoztató_2020_2022

ISZCSK Tantárgyi háló 2020_2022