Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció egy komplex, tudományosan megalapozott prevenciós-intervenciós módszer a kora gyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási (regulációs) zavarok és kapcsolati nehézségek kezelésére, enyhítésére. Széles körben, a gyermekellátás minden területén sikeresen alkalmazható.

Intézetünk 2020. szeptemberében indította a szakirányú továbbképzés legutóbbi évfolyamát. 

A képzési ideje 4 félév, formája levelező képzés, a képzési napok havonta egy alkalommal péntek és szombat. A képzés önköltséges formában zajlik, a tandíj mértéke: 165.000 Ft / félév

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett (BA) oklevél a következő képzési területeken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi és igazgatási tudományok.

Szakmai kérdéseiket a szakfelelősnél, Dr. Danis Ildikónál, a danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu címen jelezhetik.

 

Felvételi információ

Kedves Érdeklődők!

Az Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés  azonos tematikával és oktatói teammel két képzőhelyhez kapcsolódik.

  1. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
  2. ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Legközelebb, 2022. szeptemberében az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán indul évfolyam. 

A képzésről és továbbiakban a jelentkezésről bővebb információt itt találnak: https://barczi.elte.hu/iszcsk

Szakmai kérdésekben érdeklődni Góczán-Szabó Ildikó szakfelelősnél lehetséges: ildigosza@gmail.com

A képzés Semmelweis Egyetemen történő későbbi indulásáról mindkét honlapon tudnak majd tájékozódni.

Dr. Danis Ildikó

szakfelelős

 

Csatolt dokumentumok:

ISZCSK_Integralt_szulo_csecsemo_konzultacio_szakiranyu tovabbkepzesi szak_KKK_2020

ISZCSK_információk érdeklődőknek_szórólap_2020 felvételi után