Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

Spirituális Transzcendencia Skála

Rövidített változat

Az alábbi tételek a Spirituális Transzcendencia Skála (Spiritual Transcendence Scale, STS) rövidített formáját
alkotják, melyet a Mentálhigiéné Intézet tájékoztatásként ad közre. Az STS a
Spirituális és Vallási Érzület Mérőskála (Assessment of Spirituality and
Religious Sentiments, ASPIRES) része, melynek szerzői jogaival Ralph L.
Piedmont, PhD (1999, 2004) rendelkezik. Bármilyen további sokszorosítás és
felhasználás kifejezetten tilos Dr. Piedmont erre vonatkozó engedélye nélkül.
Az érdeklődők forduljanak közvetlenül Dr. Piedmonthoz:
rpiedmont@loyola.edu

These items constitute the short form of the Spiritual Transcendence Scale (STS),
which is a subscale of the Assessment of Spirituality and Religious Sentiments (ASPIRES)
scale, which is copyrighted 1999, 2004 by Ralph L. Piedmont, Ph.D. Further reproduction
and use is expressly prohibited without permission of Dr. Piedmont. Dr. Piedmont can be
contacted at rpiedmont@loyola.edu

A következő kérdőív kérdéseket tesz fel azon felfogásra vonatkozóan, amely alapján
Ön a világot és az abban elfoglalt helyét szemléli. Kérjük, ezt jelölje be a
skálán oly módon, hogy megjelöli azt a négyzetet, amelyhez tartozó állítás
leginkább kifejezi az Ön érzéseit. Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön esetében
a válasz irreleváns, válassza a „semleges” kategóriát.

Kérjük, a kérdőívet gyorsan töltse ki, azaz ne töltsön túl sok időt az egyes kérdésekre
adandó válaszok fontolgatásával. Általában az elsőként felmerülő válasz a
legjobb válasz, ezért a kérdésre adott első reakciója épp jó lesz.

Kiértékelési információ:

Ima/meditáció által érzett beteljesülés (Prayer Fulfillment): a szelf kiterjesztésének tapasztalata a személyes ima/meditáció révén. 2, 4, 8. tételek

Univerzalitás (Universality):a szelf kiterjesztése az élet tágabb jelentésébe és céljába vetett hit révén. 1., 6., 9. tételek

Összekötöttség (Connectedness): az egyén egy nemzedékeken és csoportokon átívelő összekapcsolódás felelős részét alkotja (a konkrét skála tételei elsősorban az elhunytakkal való kapcsolatra utalnak). 3., 5. (fordított), 7. tételek

Hivatkozások:

Tomcsányi, T., Martos, T., Ittzés, A., Horváth-Szabó, K., Szabó, T., Nagy, J. (2011). A Spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: elmélet, pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat. Pszichológia 31, 2, 165-192.

Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual Transcendence and the Five-Factor Model. Journal of Personality, 67, 985-1013.

Piedmont, R. L. (2004). Assessment of Spirituality and Religious Sentiments (ASPIRES). Technical Manual. Columbia: Author.