Betűméret: A A A

HuMánia Pályaszocializációs Műhely orvostanhallgatóknak és fogorvostanhallgatóknak

HuMánia Pályaszocializációs Műhely orvostanhallgatóknak és fogorvostanhallgatóknak 2021_2022

Tantárgy kódjai: első félévben: AOSMAG194_1M és FOSVMAG072_1M, második félévben: AOSMAG194_2M és FOSVMAG072_2M

Tantárgy típusa: szabadon választható

A tantárgy kreditértéke: 2 kredit/félév

Teljes óraszám: 28 gyakorlat/félév

A tantárgy tanulmányi felelőse a Magatartástudományi Intézet részéről: Dr. Balog Piroska

A HuMánia Műhelyt 2002 szeptemberében egy diákmozgalom indította útjára. Célja, hogy a felnövekvő orvos-generációk egyre jobb kommunikációs készségekkel, egyre emberségesebb („humániás”) hozzáállással lépjenek be az egészségügy rendszerbe.

2005 óta a HuMánia Műhely 2 féléves, szabadon választható tárgy, amely különböző készségfejlesztő tréningek, pályaszocializációs programok, valamint a Bálint-szemléletű klinikai esetmegbeszélő csoportok módszertanát ötvözi.

A tárgy kortársképzés keretében valósul meg. A műhelyeket orvostanhallgató csoportvezetők/tutorok tartják. A csoportvezetők (tutorok) szakmai képzését, szupervízióját a tantárgy felelős, illetve senior Humániás orvosok segítik.

A gyakorlatok (28 gyakorlat/félév) műhelyek keretében valósulnak meg, félévenként 6-6 műhely van, ezekre kéthetente, egy-egy csoportnak mindig ugyanazon a napon, az esti órákban, 17 órai kezdettel kerül sor.

Első félév főbb témái röviden:

 

1.műhely. Ismerkedés, csoportnormák/keretek átismétlése. Témák: tranzakcióanalízis, reziliencia. Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

2.műhely. Témák: szuggesztiók, önszuggesztiók a mentálhigiénés egészség megőrzése érdekében. Kiégés megelőzése. Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

3.műhely. Témák: mindfullness (alapfogalmak és gyakorlatok). Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

4.műhely. Témák: előítélet kezelés (elmélet és gyakorlat). Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

5.műhely. Témák: pozitív pszichológiai alapfogalmak, flow. Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

 1. műhely. Félév összefoglalása, zárás és vizsga. (3×45 perc)

 

Második félév főbb témái röviden:

1.műhely. Ismerkedés, csoportnormák/keretek átismétlése. Témák: tranzakcióanalízis, reziliencia. Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

2.műhely. Témák: szuggesztiók, önszuggesztiók a mentálhigiénés egészség megőrzése érdekében. Kiégés megelőzése. Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

3.műhely. Témák: mindfullness (alapfogalmak és gyakorlatok). Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

4.műhely. Témák: előítélet kezelés (elmélet és gyakorlat). Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

5.műhely. Témák: pozitív pszichológiai alapfogalmak, flow. Junior Bálint csoport hozott esetek alapján. (5x 45 perc)

 

 1. műhely. Félév összefoglalása, zárás és vizsga. (3×45 perc)

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel. A pótlás lehetőségei: egyéni konzultáció a csoportvezetőkkel/egyéni feladat teljesítése

 

A félév aláírásának követelményei:

A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel.

 

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy

Vizsgakövetelmények:

A számonkérés anyagát a foglalkozásokon elhangzott ismeretek, és a jegyzetek anyaga képezik, valamint a készségek elsajátítását szerepjáték (vizsgán kapott eset) alapján ellenőrizzük.

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa

Az osztályzat 3 jegy átlaga: 1. a csoportvezetők/tutorok értékelik a félévi munkát, 2. egy elméleti kérdés a műhelyeken elhangzott tematika anyagából, és 3. egy szituációs gyakorlat értékelése (a vizsgán kapott eset alapján): Két utóbbit a tréner és egy vizsgáztató senior Humániát végzett orvos/rezidens értékeli, tehát nem a csoportvezetők. A gyakorlati vizsgajegy e három osztályzat átlaga.

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: a 6. műhelyen a szorgalmi időszakban történik a vizsga

Kötelező és ajánlott irodalmak listája

Kötelező irodalom (első félév):

 1. Balog P, Pintér T (2019): Kortársoktatás a Semmelweis Egyetemen: HuMánia Pályaszocializációs Műhely. Egészségfejlesztés és nevelés. Egy lehetséges pedagógiai módszer elméletben és gyakorlatban (szerk: Falus A, FeithHJ), Akadémiai Kiadó, Budapest, 147-154.
 2. Hadfield S, Hasson G (2019): Asszertivitás – Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? Scolar Kiadó.
 3. McIntosh D, Horowitz J (2018): Stressz: A feszültségoldás pszichológiája. Hogyan alakítsuk a stresszt pozitív energiává?.HVG Könyvek, Budapest. A fordítás alapja: Stress: The Psychology of Managing Pressure – Practical strategies to turn pressure into positive energy.
 4. PohontschNJ, StarkA, EhrhardtM, KötterT, SchererM. (2018): Influences on students’ empaty in medical education:an exploratory interview study with medical students in their third and last year.BMC Med Educ. 18(1): 231.

 

Ajánlott irodalom (első félév):

 1. Rosenberg MB, Sólyom I (2001): A szavak ablakok vagy falak – Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kiadó.
 2. Luban-Plozza B, Pöldinger W, Kröger F (1994): Pszichoszomatikus betegek az orvosi gyakorlatban. Animula, Budapest.
 3. Bálint M (2004): Az orvos, a betege és a betegség. Animula Kiadó.
 4. Oakwood A (1998): Mikor mondjunk nemet, és hogyan? – Avagy út az önbecsüléshez. Bagolyvár Könyvkiadó.
 5. Selye J (1978): Életünk és a stress. Akadémiai Kiadó.

 

Kötelező irodalom (második félév):

 1. McGonigal K (2016): A stressz napos oldala – Miért jó a stressz, és hogyan bánjunk vele ügyesebben? Ursus Libris Kiadó.
 2. Varga K, Diószeghy Cs (2015): Hűtésbefizetés – Avagy a szuggesztiók szerepe a mindennapi orvosi gyakorlatban. Pólya Kiadó.
 3. Dweck C.S. (2015): Szemléletváltás. A siker új pszichológiája. HVG Könyvek.

 

Ajánlott irodalom (második félév):

 1. Rosenberg MB, Sólyom I (2001): A szavak ablakok vagy falak – Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kiadó.
 2. Luban-Plozza B, Pöldinger W, Kröger F (1994): Pszichoszomatikus betegek az orvosi gyakorlatban. Animula, Budapest.
 3. Bálint M (2004): Az orvos, a betege és a betegség. Animula Kiadó.
 4. Oakwood A (1998): Mikor mondjunk nemet, és hogyan? – Avagy út az önbecsüléshez. Bagolyvár Könyvkiadó.
 5. Selye J (1978): Életünk és a stress. Akadémiai Kiadó.