Betűméret: A A A

HuMánia Pályaszocializációs Műhely orvostanhallgatóknak és fogorvostanhallgatóknak

Tantárgy típusa: választható

A tantárgy kreditértéke: 2 /félév

A tantárgy tanulmányi felelőse a Magatartástudományi Intézet részéről: Dr. Balog Piroska

Tanév: 2019/2020

A csoportvezetők (tutorok) szakmai képzését Pintér Terézia tréner segíti.

A HuMánia Műhelyt 2002 szeptemberében egy diákmozgalom indította útjára. Célja, hogy a felnövekvő orvos-generációk egyre jobb kommunikációs készségekkel, egyre emberségesebb („humániás”) hozzáállással lépjenek be az egészségügy rendszerbe.

2005 óta a HuMánia Műhely 2 féléves, szabadon választható tárgy, amely különböző készségfejlesztő tréningek, pályaszocializációs programok, valamint a Bálint-szemléletű klinikai esetmegbeszélő csoportok módszertanát ötvözi. A műhelyek kis csoportban, max. 15 fős csoportokban zajlanak. A műhelyeken a hallgatók megismerik és kipróbálják a Bálint-csoportot, önismereti, csoportdinamikai és személyes hatékonyságot fejlesztő gyakorlatokon vesznek részt. A csoportokat/műhelyeket tutorok vezetik. A tutorok olyan önkéntes orvostan/fogorvostan hallgatók, akik korábban elvégezték a HuMániát, jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek és részt vesznek a Magatartástudományi Intézet által szervezett csoportvezetői képzésen.

Az új tanév egy csapatépítő (nyitó) táborral kezdődik. Ennek résztvevői a leendő csoportvezetők és segítő tutorok, akikhez csatlakoznak régi, több éves tapasztalattal rendelkező csoportvezetők is. A tábor célja az új tagok integrálása a csoportba, az új év feladatainak megbeszélése, azok felelőseinek kijelölése, a csoportvezető párok kialakítása. A tábort követően sor kerül a csoportvezetők képzésére. Itt a következő témák kerülnek fókuszba: csoportdinamika, csoportvezetők együttműködése, a leendő csoportvezetők felmerült kérdéseinek, félelmeinek feldolgozása, nehéz résztvevők kezelése, a Junior Bálint-csoport tartásának elsajátítása. A Junior Bálint Csoport képzésébe segítséget nyújt Dr. Becze Ádám régi HuMániás diákvezető, Bálint csoport kiképzett vezető.

Félévenként 5-5 műhely van, a 3,5 órás műhelyekre kéthetente, egy-egy csoportnak mindig ugyanazon a napon, az esti órákban, 17 órai kezdettel kerül sor. A féléveket egy-egy vizsgaalkalom (gyakorlati vizsga) zárja. A féléveket lezáró aláírás feltétele a műhelyeken való aktív részvétel és a gyakorlati vizsgák sikeres letétele.   Legfeljebb egy műhelyről lehet hiányozni a félév során. Az első félévet követően, a hallgatók egy 3 napos HuMánia táborban is részt vehetnek.

A műhelyek tematikája folyamatosan változott az idők során, ami stabilan megmaradt, az a Bálint Mihály esetmegbeszélő módszerének medikusokra adaptált változata. A Junior Bálint Csoport, melyet a Magatartástudományi Intézetben, még a HuMánia mozgalom előtti időszakban Harmathy Éva háziorvos koordinált, a kezdetektől fogva szerves része a HuMánia programjának.

Műhelyek (összesen 5 műhely) kéthetente vannak 3,5 órás időtartamban 2 fő csoportvezetővel

A köztes heteken a csoportvezető tutorok kötelező tematika megbeszélésen (kb. 1,5 óra) és szupervízión (kb.1,5 óra) vesznek részt Pintér Terézia tréner vezetésével.

A műhelyek alkalmával Junior Bálint csoportot is tartunk.

Főbb témák – I. félév

1.műhely: Csoport együttműködésének megalapozása (ismerkedés, bizalom megteremtése), Komfortzónák, Maslow piramis

2.műhely: Értő figyelem, Attitűd (agresszív, asszertív, szubmisszív, manipulatív), Bevezetés az asszertív viselkedésmódba (alapfogalmak tisztázása)

3.műhely: FILÉ technika (stressz kezelés), Thomas Kilmann konfliktuskezelési modell, Változáskezelés, Vizsgára készülés (videós szituációs gyakorlatokkal az asszertív kommunikáció gyakorlása)

4.műhely: Asszertív készségek + Empátia, Önérvényesítő jogok – kötelességek, Vizsgára készülés (videós szituációs gyakorlatokkal az asszertív kommunikáció gyakorlása)

5.műhely: Erőszakmentes kommunikáció (ÉMK), Relaxáció (stresszkezelés), Vizsgára készülés (videós szituációs gyakorlatokkal az asszertív kommunikáció gyakorlása)

 

Főbb témák – II félév

1.műhely: Reziliencia, Tranzakcióanalízis

2.műhely: Szuggesztiók (elmélet és gyakorlat), Átkeretezés technikája (stresszkezelés)

3.műhely: Mindfullness, Stresszkezelés, Vizsgára készülés (videós szituációs gyakorlatokkal az szuggesztió gyakorlása)

4.műhely: Előítélet kezelés (elmélet és gyakorlat), Vizsgára készülés (videós szituációs gyakorlatokkal az szuggesztió gyakorlása)

5.műhely: Az egész év összefoglalása, zárása; Vizsgára készülés (videós szituációs gyakorlatokkal az szuggesztió gyakorlása)