Betűméret: A A A

Adatbiztonság, adatvédelem az egészségügyben

Tantárgy neve: Adatbiztonság, adatvédelem az egészségügyben
Tantárgy típusa: szabadon választható
kódja: AOSMAG555_1M
kreditértéke: 1
Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács József egyetemi tanár
Tantárgy oktatói: Dr. Kovács Zsolt, Dr. Magyar Sándor, Dr. Mogyorósi Dorottya, Dr. Puskás Béla
Tanév: 2018/2019. tanév II. félév
A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

Az adatvédelem az egészségügyi területeken az utóbbi időben különösen fontossá vált. Az egészségügyi adatok elektronikus rögzítése napi rutinfeladat, ahogyan a most bevezetésre került elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek köszönhetően a korábbiaknál jóval több lehetőség van azok lekérésére.
A kibertér szerepe is egy hangsúlyosabbá válik, az elektronikus rendszerek ellen elkövetett
bűncselekmények száma, hatása ezzel párhuzamosan növekszik. Érdemes tisztában lenni a leggyakoribb támadási módszerekkel, annak érdekében, hogy a személyes, illetve az általunk kezelt egészségügyi adatokat nagyobb biztonságban tudjuk tartani. A tantárgy hozzájárul az egészségügyi adatok és az egészségügyi adatvédelem megismeréséhez, az informatikai biztonságtudatosság erősítéséhez.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):
1. Bevezető előadás (Dr. Kovács Zsolt)

2-3. Adatvédelem jelentősége az egészségügyben (különös tekintettel a betegellátásra, orvostudományikutatásokra, genetikai adatokra), jogszabályok, problémák a mindennapi gyakorlatban, megoldásuk(Dr. Mogyorósi Dorottya)

4-5. Egészségügyi adatvédelmi kérdések a Semmelweis Egyetemen, az Adatvédelmi és Betegjogi Központ, adatvédelmi panaszok a gyakorlatban (Dr. Mogyorósi Dorottya)

6-7. Adatbiztonság, adatvédelem meghatározása, fontosabb jogszabályok és szabványok. (Dr. Magyar Sándor)

8-9. Fenyegetések a kibertérben. Informatikai eszközök, rendszerek elleni leggyakoribb támadási módszerek (Dr. Magyar Sándor)

10-11. Social engineering, mint megtévesztésen alapuló technikák bemutatása. Dolgok internete (IoT). Az okostelefonok kockázatai. (Dr. Magyar Sándor)

12-13. Információbiztonsági kockázatelemzés, az események kezelése. A védekezés lehetőségei elektronikus információbiztonsági rendszerekben. (Dr. Puskás Béla)

14. Írásbeli tesztvizsga

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint. Pótlás: megbeszélés szerint.
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint. Pótlás: megbeszélés szerint.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja,
pótlásuk és javításuk lehetősége: –
A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak
számát és típusát is): az előadásokon való 75%-os részvétel.
Az osztályzat kialakításának módja: gyakorlati jegy
A vizsga típusa: írásbeli teszt
Vizsgakövetelmények: az írásbeli teszt eredménye adja a gyakorlati jegyet, az alábbiak szerint:
0 – 50 pont: elégtelen (1),
51 – 63 pont: elégséges (2),
64 – 75 pont: közepes (3),
76 – 88 pont: jó (4),
89 – 100 pont: jeles (5).
A vizsgajelentkezés módja: -A vizsgajelentkezés módosításának rendje: -A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom
listája:
Az előadásanyagok ábrái a tárgy hallgatói számára elérhetőek lesznek.
További ajánlott irodalom: http://njszt.hu/de/it-biztonsag-kozerthetoen