Betűméret: A A A

A stresszkezelés elmélete és gyakorlata – AOK

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem      

Oktatási szervezeti egység megnevezése: Magatartástudományi Intézet                                                       

Általános Orvostudományi Kar

Tantárgy neve: A stresszkezelés elmélete és gyakorlata

                 kódja: még nincs

                 kreditértéke: 2 kredit

Tantárgy előadójának neve: Dr. Stauder Adrienne habilitált egyetemi docens

Kurzusvezető: Dr. Czeglédi Edit Andrea

 

A tárgy tematikája:

 A kurzus kiscsoportos, problémaorientált gyakorlatok keretében zajlik, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik olyan alapvető stresszkezelő készségek megismerésére, elsajátítására, begyakorlására, melyeket az egyetemi tanulmányok és az orvosi hivatás gyakorlása során, valamint a mindennapi élet számos egyéb területén sikerrel alkalmazhatnak.

A kurzus gyakorlatait hetente, alkalmanként 2 tanórában tartjuk. A kurzus tematikájában felhasználja a Williams LifeSkills Életkészségek Tréning anyagát és módszertanát.

 A tárgy tematikája (hetekre bontva):

 1. Bevezetés. A stressz fogalma. A stressz élettani alapjai.
 2. A problémák megfogalmazása. Gondolataink és érzéseink tudatosítása, naplójegyzet technika
 3. Naplójegyzet technika. Stresszhelyzetek elemzése. Célkitűzés, döntéshozatal.
 4. Feszültséglevezető technikák.
 5. Feszültséglevezető technikák, relaxáció.
 6. Kreatív problémamegoldás. Önérvényesítő viselkedés. Kérések megfogalmazása.
 7. Önérvényesítő viselkedés. Kérések megfogalmazása. Hogyan mondjunk „nem”-et.
 8. Hatékony beszéd, kommunikációs technikák. Figyelmes meghallgatás.
 9. Empátia csoportokkal.
 10. Empátia egyénekkel.
 11. A személyes hatékonyság fejlesztése. Időbeosztás.
 12. Az egyetemi tanulmányok, az orvosi hivatás, a betegellátás során előforduló gyakori stresszhelyzetek és kezelésük.
 13. Prioritások megfogalmazása. Tanult készségek áttekintése, visszajelzések, összefoglalás.
 14. A tanultak írásbeli számonkérése.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon jelenléti ív vezetésével. A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel.

Időtartam: 14 hét

Időpont: hétfő, 10:15-11:45

Helyszín: NET, Sz-02

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: —

A félév végi aláírás követelményei:

A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel. Írásbeli dolgozat sikeres teljesítése.

Az osztályzat kialakításának módja:

Gyakorlati jegy – a gyakorlatok teljesítése és az írásbeli számonkérés eredménye alapján. Az írásbeli számonkérés anyagát a foglalkozásokon elhangzott ismeretek, a jegyzet és a kötelező irodalom anyaga képezik.

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgajelentkezés módja:

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 Kötelező irodalom:

Kállai János, Varga József, Oláh Attila (szerk): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, 2007, 153-278. o.

 Ajánlott irodalom:

Ciarrochi, Joseph, Forgas, Joseph P., Mayer, John D.: Az érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Kiadó, 2001.

Oakwood, Alexander: Mikor mondjunk nem-et és hogyan. Bagolyvár Kiadó, 1996.

Selye János: Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.

Williams, Redford & Williams, Virginia: In Control: Handle Any Situation Without Being Stepped On or Losing Your Cool. Rodale, 2006.

A kurzus felvételének feltétele: nincs feltétel