Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (GYOK) – követelményrendszer

2021/2022. I. félév

Követelményrendszer és tematika

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

Tantárgy teljes neve: Gyógyszerészi etika-szociológia

Angol nyelven: Pharmaceutical Ethics and Sociology

Német nyelven: Pharmazeutische Ethik und Soziologie

 

GYÓGYSZERÉSZETI SZOCIOLÓGIA (GYKMAGGESE1M)

2021/2022. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium, írásbeli.

Tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy kreditpontja: 1 kredit

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél

A gyógyszerészhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi eloszlásának jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, a gyógyítás szociológiai jelenségeivel, a gyógyszerészet helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

 

Tantárgy tematikája és időrendje

Előadás csak a 10,11,14..héten lesz!

Gyakorlat a 12,13, 14. héten lesz!

 

 1. hét. november 12. (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Döbrössy Bence

Interkulturális kérdések az orvoslásban, gyógyszerészetben

 

 1. hét: november 19. (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Győrffy Zsuzsa

Digitális egészségügy, Gyógyszerészet jövője

 

 1. hét: november 22-26 gyakorlat (90 perc)

Társadalmi egyenlőtlenségek, orvoshoz fordulás

 

 1. hét: november 19 – december 3 gyakorlat (90 perc)

Gyógyszerészi hivatás

 

 1. hét december 6-10 gyakorlat (45 perc)

Összefoglalás

 

 1. hét december 10. (péntek) 8:45 NET Zöld előadóterme, előadás (45) Előadó: Dr. Girasek Edmond

Egészségügyi rendszerek

 

Kötelező irodalom

Dr. Győrffy Zsuzsa – Dr. Szántó Zsuzsa: Orvosi szociológia. 2019. Semmelweis Kiadó, Budapest, (E-könyv) 2,3,4,6,7,8 fejezetek. (Elektronikusan megvásárolható: https://www.semmelweiskiado.hu/termek/1542/orvosiszociologia-e-tankonyv)

További kötelező tananyagok: Az előadások és gyakorlatok témái (elektronikus tananyagok) Az előadások anyaga az egyetemi moodle rendszeren.

A félév elfogadásának feltétele

Az etikai és a szociológia gyakorlatokról maximum egy-egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet, egy vizsga van a tantárgyból, ahol az etika és a szociológia részből is vizsgázni kell.
 • a vizsga formája (szociológia rész): írásbeli
  • írásbeli tesztvizsga
  • esetelemzés (esszé kérdés)
 • A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek (pontszámok) összege alapján kerül megállapításra, azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét tantárgyrészből el kell érni az elégséges szintet.

2020/2021. I. félév

2019/2020. tanév

 

GYÓGYSZERÉSZETI ETIKA- SZOCIOLÓGIA

(GYMAGGYE_1M)

 

2019/2020. tanév

 

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

A gyógyszerészhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi eloszlásának jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, az önkárosító magatartásformák, devianciák szabályszerűségeivel, a gyógyítás szociológiai jelenségeivel, a gyógyszerészet helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

 

TEMATIKA.
9. hét. November 4. (hétfő) 8.00-9.30. NET Barna előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens
Technológia és társadalom

10. hét
. November 11. Előadás. Előadó: Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd
Interkulturális kérdések az orvoslásban, gyógyszerészetben

11. hét. November 18. Előadás. Előadó: Zörgő Szilvia egyetemi tanársegéd
Komplementer és alternatív medicina.

12. hét. November 25-november 29. Gyakorlat.
Az egészségi állapot társadalmi egyenlőtlenségei

13. hét. december 2 – december 6. Gyakorlat.
Orvoshoz fordulás, betegviselkedés: a lakosság gyógyszerhasználati szokásai

14. hét. December 9- December 13. Gyakorlat.
Egészségügyi rendszerek jellegzetességei

 

Kötelező irodalom:

Dr. Győrffy Zsuzsa, Dr. Szántó Zsuzsa szerk.: Orvosi szociológia e-tankönyv 2019 (in press) 1,2,3,4,5,6,7,8 fejezetek

A Magatartástudományi Intézet honlapja: https://semmelweis.hu/magtud

Orvosi szociológia részleg NET, Magatartástudományi Intézet, 19-20. emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek): Baloghné Kovács Katalin tanulmányi előadó 2005-ös szoba: 210-2930/56114; baloghne_kovacs.katalin_gyongyi@med.semmelweis-univ.hu

Motyovszki Csilla, e-mail:  motyovszki.csilla@med.semmelweis-univ.hu

 

Orvosi szociológia részlegvezető: Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens, 1911-ös szoba, tel.: 210-2930/56134,  e-mail: gyorffy.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu

Orvosi szociológia részleg oktatói:

Dr. Bognár Virág, egyetemi adjunktus 2012-es szoba. Tel: 210-2930/56404; bognar.virag@med.semmelweis-univ.hu

Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd, 1911-es szoba, tel.: 210-2930/ 56134 dobrossy.bence@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus, 1912-as szoba,  tel: 210-2930/56354;
girasek.edmond@semmelweis-univ.hu

Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd, 1912-es szoba,  tel: 210-2930/56354; susanszky.anna@med.semmelweis-univ.hu

Zörgő Szilvia, egyetemi tanársegéd, -es szoba, tel.: 210-2930/ zorgo.szilvia@phd.semmelweis-univ.hu

 

A félév elfogadásának feltételei:

 • maximum egy hiányzás (1 előadás vagy 1 gyakorlat), ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:  írásbeli tesztvizsga

A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek átlaga alapján kerül megállapításra. A vizsgajegy szükséges kerekítését a gyógyszerészeti szociológia tantárgyból vizsgáztató oktató végzi el.

Vizsga ponthatárok:
26-30 pont: jeles (5)
22- 25: jó (4)
18-21: közepes (3)
15-17: elégséges (2)
0-14: elégtelen (1)

 

Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet
Tel.: 210-2953
Titkárság: NET 20. em.2005.
H-Cs.8-15; P.8-14.