Betűméret: A A A

Orvosi szociológia (FOK) – projektfeladat

FOK szociológia projektfeladat

 

A félév teljesítéséhez az alább feladatok közül lehet választani.

Értékelés: Minden projektfeladatért max.  40 pontot lehet kapni, amely 40% erejéig beleszámít a vizsgajegybe. Az elvégzendő feladatokról az első héten a gyakorlatvezető bővebb tájékoztatást fog adni (pontos feladatok, határidők). A projektfeladatot febr. 11-ig kell egyeztetni a gyakorlatvezetővel.

Cikkelemzés

A gyakorlatvezető által megadott szakcikkek közül lehet választani egyet, amelyet a gyakorlatok anyagához kapcsolódóan egyedül kell bemutatni 10-15 percben, ppt vagy prezi használatával. Ha valaki angol nyelvű cikket választ, három bónuszpontot kaphat.

Értékelés: 40 pont

Interjúkészítés

A gyakorlatvezetővel egyeztetett témában lehet interjút készíteni (pld. stresszhelyzetek és sikeres megküzdés a fogorvosi hivatásban), azokat elemezni és erről a 14. héten 10 percben, ppt vagy prezi használatával beszámolni. A sikeres témaválasztáshoz, interjúkészítéshez és elemzéshez a gyakorlatvezető ad segítséget. A feladatot csak egyedül lehet csinálni.

Értékelés: Interjúterv- 5 pont. Az interjútervet febr. 18.-ig kell elküldeni a gyakorlatvezetőnek.

Kutatás, elemzés, beszámoló 35 pont.

Kérdőíves felmérés

A gyakorlatvezetővel egyeztetett témában kérdőíves felmérést kell készíteni, azt elemezni és erről a 14. héten 10 percben, ppt vagy prezi használatával beszámolni (pld. fogorvostanhallgatók hivatásválasztásának háttértényezői) A sikeres témaválasztáshoz, kérdőívszerkesztéshez, felméréshez és elemzéshez a gyakorlatvezető minden segítséget megad. A feladatot párokban lehet csinálni.

Értékelés: Kutatási terv 5 pont. A kutatási tervet febr. 18-ig küldjék el a gyakorlatvezetőnek

Kutatás és beszámoló 35 pont.

Fogorvoskép a médiában

Ezt a feladatot párokban lehet választani. A cél, hogy elemezzék milyen a fogorvosok megjelenítése filmekben, sorozatokban, az interneten, cikkekben, a közösségi médiában és, hogy ez hogyan hathat a valóságra. Az elemzési szempontrendszert a gyakorlatvezetőnek jóvá kell hagynia. Beszámoló a 14-héten ppt vagy prezi használatával A feladat párokban végezhető.

Értékelés:

Elemzési terv 5 pont. Az elemzési tervet febr. 18.-ig küldjék el a gyakorlatvezetőnek

Elemzés és beszámoló 35 pont

 

Filmkészítés

Párokban film (max. 5 perc) készítése egy szociológiai fogalom bemutatásáról. A filmet a gyakorlatvezetővel egyeztetve, a témához köthető gyakorlaton kell bemutatni.

Értékelés:

Forgatókönyv 5 pont. A forgatókönyvet március 1.-ig küldjék el a gyakorlatvezetőnek.

Az elkészült filmre adható pontszám: 35 pont.