Betűméret: A A A

Projektfeladat

Orvosi szociológia projektfeladat 2019/2020.

Az orvosi szociológia tantárgy keretein belül a hallgatók projektfeladatot végeznek, amely a félév teljesítésének, az aláírás megadásának a feltétele. A projektfeladat egyeztetése az első két gyakorlaton történik.

Minden gyakorlati csoport egy-egy közös témán dolgozik, amelyeket kisebb teamekben dolgoz fel.
A témát és a teamek konkrét munkáját (módszer, altéma stb.) a gyakorlatvezető határozza meg.
A terepmunka sikeres elvégzéséhez a hallgatók módszertani segédanyagot kapnak, melyet az oktatási anyagok között a honlapon ill. a tankönyvben találhatnak meg.

Az értékelés szempontjai:

 1. A feladat konkretizálása, jóváhagyatása egy kutatási terv alapján történik. A kutatási tervet a gyakorlatvezetőnek kell határidőre elküldeni (febr.16 éjfél ), aki azt elfogadja vagy kiegészítésre/javításra visszaküldi. A kutatási tervnek tartalmaznia kell:
  1. a kutatás témáját és a kutatási kérdéseket,
  2. a vizsgálati módszert.
 1. A kutatási témát szociológiai módszerrel kell feldolgozni, amelyet a csoportvezetővel egyeztetve választanak ki. A módszer lehet szakirodalom feldolgozás, tartalomelemzés, megfigyelés, kérdőíves kutatás, interjú, kísérlet, filmkészítés. A választott kutatási módszer eltérő feldolgozási módokat kíván:
  1. a filmek, dokumentumok (pl. internetes oldalak) tartalomelemzéséhez, megfigyeléshez, esetelemzéshez szempontrendszert kell kidolgozni
  2. az interjúhoz interjúterv szükséges
  3. a kérdőíves kutatáshoz kérdőívet kell szerkeszteni
  4. a szakirodalom feldolgozáshoz tudományos színvonalú irodalmat kell gyűjteni, olvasni és összefoglalni.
  5. A filmkészítéshez forgatókönyv szükséges

A módszer témához kidolgozott eszközét (fent leírtak) a kutatási terv jóváhagyása után szintén a gyakorlatvezetőnek kell határidőre (febr.28. éjfél) elküldeni, aki elfogadja, vagy kiegészítésre/módosításra visszaküldi. A kutatást az eszköz jóváhagyása után kezdheti meg a team.

 1. A kutatás menetét és a kapott eredményeket egy max 10-15 perces prezentációban (ppt, prezi) kell a teameknek bemutatniuk. A team összes tagja részt kell, hogy vegyen az előadás megtartásában (pl.: egy-egy altéma vagy eredmény bemutatását szükséges különböző személyekre bízni). A projektfeladat bemutatása a 12.13.14 héten történik.

A feladat feldolgozásában a gyakorlatvezető szóban és írásban (e-mail-ben) segítséget nyújt.

A gyakorlatvezető értékeli a projektfeladatot a lenti kritériumoknak való megfelelés alapján.

A projektfeladat értékelése megfelelt/nem megfelelt lehet.

Megfelelt a projektfeladat, ha

 1. megfelelő a kutatási terv
 2. megfelelőek a projekt tartalmi/formai összetevői
 3. megfelelő a prezentáció.