Betűméret: A A A

Projektfeladat

Orvosi szociológia projektfeladat 2021/2022

 Az orvosi szociológia tantárgy keretein belül a hallgatók projektfeladatot végeznek, amelyre 40 pontot kaphatnak (végső érdemjegy 40%-a). A projektfeladat egyeztetése a gyakorlatvezető oktatóval az első két gyakorlaton történik.

A projektmunka kivitelezését a hallgatók kisebb (3-4 fős) teamekben végzik.
A teammunka sikeres elvégzéséhez a hallgatók módszertani segédanyagot kapnak, melyet az oktatási anyagok között a honlapon, a tankönyvben, ill. az e-learning rendszerben (Moodle) találhatnak meg.

 

A projektmunka feladata: orvosi interjú készítése, a gyakorlatvezetővel egyeztetett fókusszal.

 

Az írásos projektmunka beszámolóról (egyénileg leadandó):

Az elkészített interjú hanganyagát a hallgatók leírják. Terjedelme: Az interjú 4-5 oldal legyen az eset bonyolultságától, érdekességétől függően.

A leírás szerkezete lehetőleg kövesse a megadott interjúvázlatot. Ezen kívül minden interjúnak tartalmaznia kell a digitális egészség és orvoslás témakörére vonatkozó kérdéscsoportot. Az interjúk szó szerinti leírása nem szükséges, de minimum 5 mondat szó szerint idézendő az interjúalanyoktól (a hallgató által legfontosabbnak, legérdekesebbnek ítélt mondatok).

 

A szóbeli projektmunka beszámolóról (teamenként teljesítendő):

A szóbeli terepgyakorlati beszámoló célja a terepgyakorlati tapasztalatok megbeszélése, elemzése. Tartalmaznia kell az elkészített interjúk összefoglalását és egy rövid szakirodalmi összefoglalót (min. 3 tudományos írás)

 

Határidő, formai követelmények:

Az interjú hangfile-ját és az írásbeli beszámolót a csoport Moodle felületére kell feltölteni. Ennek pontos helyét a gyakorlatvezető határozza meg.

 

Végső határidő: 2021. nov.28. 24.00 óra. (Word szöveg elektronikus formában, Times New Roman 12 –es betűtípus, másfeles sortáv, sorkizárt)

 

Szóbeli beszámoló: az utolsó két gyakorlaton, teamekben, ppt vagy Prezi prezentáció formájában, 10-15 percben.

 

Követelmény Értékelési szempontok
Interjúterv elkészítése Gyakorlatvezetőnek kell megküldeni 2021. szept. 26-ig.
Tartalmazza a tervezett interjú kérdéscsoportjait, konkrét kérdéseit. 
Interjú hanganyag, leirat, prezentáció Értékelési szempontok: összesen 40 pont

– Interjúterv beadása: 5 pont (határidő, tartalom)

– Interjúk felvétele, feltöltése, írásos összefoglalása: 15 pont

– Prezentáció (szakirodalom használata, interjúk jó bemutatása, megfelelő elemzés): 15 pont

– Órai munka: 5 pont

 

Prezentációhoz további szempontok:

– megadott időkereten belül (10-15perc)

– felhasznált irodalom szakszerű és láthatóan fel van tüntetve

– a team összes tagja részt vesz a projektmunka elkészítésében és bemutatásában

– az elkészült interjúk különböző szempontok mentén való összehasonlítása megtörténik.