Betűméret: A A A

Tájékoztató a kommunikáció terepgyakorlatokról

A terepgyakorlat célja: kommunikációs helyzetek és folyamatok megfigyelése, elemzése.

A terepgyakorlat időtartama: 2-4 óra

Terepgyakorlati helyszínek: a Magatartástudományi Intézet Kommunikáció Részlege a hallgatók rendelkezésére bocsátja a terepgyakorlati helyek listáját. A hallgatóknak lehetőségük van olyan egészségügyi intézmény választására is, amely nem szerepel a listán. Nem fogadható azonban el terepgyakorlatként rokonnál, vagy a hallgatóval egyéb személyes kapcsolatban álló orvosnál eltöltött gyakorlat, a hallgató egyetemi oktatóinál töltött gyakorlat, valamint a hallgató munkahelyéről vagy saját betegségéről szóló beszámoló.

A terepgyakorlat megkezdése előtt

– A hallgató kiválaszthatja a helyszínt, s eldöntheti, hogy ezt egyedül vagy párban szeretné-e felkeresni. (Egyes terepgyakorlati helyszíneken az egyidejűleg fogadott hallgatók száma korlátozott – erről a terepgyakorlati helyek listája tájékoztatást ad.)

– A választott terepgyakorlati helyszínt a hallgatók gyakorlatvezetőjükkel egyeztetik, majd

– A terepgyakorlati hely vezetőjét telefonon felkeresik, s a gyakorlat pontos időpontját vele egyeztetik.

– Töltse le a Magatartástudományi Intézet honlapjáról és nyomtassa ki az „Igazolás orvosi kommunikáció terepgyakorlaton való részvételről” c. nyomtatványt. A terepgyakorlat helyszínén kérjen meg egy orvost arra, hogy ezt írja alá és orvosi pecsétjével pecsételje le!

 

 

A hallgatók a terepgyakorlatok során kötelesek betartani mind az egyetem, mind a fogadó intézmény aktuálisan hatályban levő COVID19 járványügyi előírásait, szabályait.

 

– A terepgyakorlat során fényképet, hangfelvételt vagy videó felvételt készíteni tilos.

 

Javasolt megfigyelési szempontok:

– a verbális és a nonverbális kommunikáció összefüggéseinek megfigyelése és elemzése;

– az egészségügyben dolgozók betegekkel, hozzátartozókkal és egymással folytatott kommunikációjának, valamint a betegek egymás közötti kommunikációjának sajátosságai;

– a különböző orvosi szakterületek (pl. sürgősségi betegellátás, onkológia, nőgyógyászat, pszichiátria, stb.) kommunikációs sajátosságai;

– a betegfelvétel, az exploráció, a vizsgálati módszerek, a diagnózisközlés, a terápiás beavatkozások, a vizit és a személyzeti megbeszélések kommunikációs specifikumai;

– a szorongás jelei, a szorongást csökkentő légkör megteremtése;

– kritikus kommunikációs helyzetek (rossz hírek közlése; sürgősségi betegellátás; stb.);

– empátia, kongruencia az orvosi kommunikációban;

– a meggyőzés módszerei: a z együttműködés (terápiahűség) biztosításának lehetőségei, a betegségek megelőzésének kommunikációs aspektusai.

 

A szóbeli terepgyakorlati beszámolóról

A szóbeli beszámoló célja a terepgyakorlati tapasztalatok megbeszélése, elemzése. A beszámolót Power Point-os (esetleg Preziben) elkészített kiselőadás formájában kell megtartani. A beszámoló időtartama: 6-8 perc. Ha több hallgató közösen vett rész egy terepgyakorlaton, akkor is saját, külön előadást kell készíteniük, hiszen munkájukat egyénileg értékeljük!

A terepgyakorlati beszámoló számítógépes anyagát a gyakorlatvezetőnek e-mail-en kell elküldeni a gyakorlatvezető által megadott határidőig.

A ppt file elnevezése: hallgató neve, csoport, helyszín: pl. KissKazmer_A1_gyereksebeszet

Preziben készült bemutató esetén csak a linket küldje a hallgató!

Az előadásnak nem az események időrendi elbeszélése a célja, hanem kommunikációs helyzetek elemzése. Javasolt tehát az előadás elkészítése során kiválasztani azt a kommunikációs témakört, amely köré a hallgató mondandója, az előadás üzenetei rendeződnek!

A beszámoló formai követelményei:

  • A nyitó slide-on szerepeljen a kiselőadás címe, a hallgató neve, a megfigyelés időpontja és jellege (családorvosi rendelő, gyermeksebészet, pszichiátria osztály stb.) Ne szerepeljen rajta az orvos neve, és az ellátóhely neve sem!
  • A választott helyszín jellemzői kommunikációs szempontból
  • Konkrét kommunikációs helyzet(ek) ismertetése, elemzése
  • A gyakorlati megfigyelések és a tananyag összekapcsolása.
  • Összegzés, következtetések, egy legfontosabb tapasztalat kiemelése

 

A terepgyakorlati megfigyelés és szóbeli beszámoló értékelése:

A félév végi aláírást azok a hallgatók kapják meg, akik fentiek szerint elvégzik a terepgyakorlatot és megfelelő színvonalú kiselőadást tartanak.

A terepgyakorlati beszámoló számítógépes anyagát a gyakorlatvezetőnek e-mail-en át kell küldeni. Minden csoportnak saját email címe van, ahova a prezentációkat küldeni kell: tergyak [PONT] a3 [KUKAC] gmail [PONT] com, vagy tergyak [PONT] d3 [KUKAC] gmail [PONT] com, stb.