Betűméret: A A A

Szakdolgozati témák Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN – MAGATARTÁSORVOSLÁS

 • A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára
  Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus
 •  Az elhízás etiológiája
  Dr. Czeglédi Edit egyetemi adjunktus
 • A felnőttkori elhízás kezelési lehetőségei
  Dr. Czeglédi Edit egyetemi adjunktus
 • A gyógyszertári dolgozók munkahelyi stressz tényezői
  Dr. Stauder Adrienne  pszichiáter, pszichoterapeuta, egyetemi docens
 • Evészavarok
  Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus
 • Gyógyszerészi kommunikáció javításának lehetőségei
  Dr. Tóth Mónika Ditta, egyetemi adjunktus
 • Covid-19 Hatása a gyógyszerészi munkára
  Dr. Tóth Mónika Ditta, egyetemi adjunktus
 • Digitális megoldások a gyógyszerészi munkában
  Dr. Tóth Mónika Ditta, egyetemi adjunktus
 • Covid-19 a gyógyszerészek mentális egészségére
  Dr. Tóth Mónika Ditta, egyetemi adjunktus

 

GYÓGYSZERÉSZI ETIKA

 • Az állatkisérletek etikai kérdései
  Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
  Az állatok jogai. Az állatkisérletek etikai kérdései, az etikus állatkísérletek kritériumai. A vegetarizmus mint erkölcsi probléma.
 • Életvégi döntések
  Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens
 • A haldokló beteg ellátásának etikája
  Dr. Hegedűs Katalin  egyetemi docens
  Az orvos és a haldokló beteg kapcsolata. Attitüdök a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatban. A hospice/palliatív gondozási modell lényege és előnyei a hagyományos ellátáshoz viszonyítva.
  Élethez és halálhoz való jog kérdése. A súlyos állapotú betegek jogainak megvalósulása az új egészségügyi törvény elfogadása után. Az eutanázia és a hospice/palliatív ellátás különbségei.
 • A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései
  Dr. Kovács József egyetemi tanár
  A pszichiátria etikai kérdései (tájékozott beleegyezés, emberkisérletek a pszichiátriában, visszaélések a pszichiátriában, az egészség-betegség kérdései a pszichiátriában).
  A pszichoterápia etikai kérdései (egyéni, csoportos pszichoterápiák).
 • Orvosi etikai kategóriák, orvosi jogi intézmények
  Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
  Orvosi etikai kategóriák (foglalkozási szabályok) kialakulásának, a betegviselkedés (egészséggel, betegséggel kapcsolatos magatartás) jogiasodásának történeti-összehasonlító vizsgálata az ókortól napjainkig, különös tekintettel in-terkulturális és etnikai jellegzetességekre.
 • A terhességmegszakítás etikai kérdései
  Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
  Az abortusszal kapcsolatban felmerülő etikai dilemmák. Jogi szabályozás. A terhességmegszakítás társadalmi és egyéni meghatározottsága. A pszichológiai és szociológiai háttértényezők kutatása. A motivációs rendszer feltárása. A terhességmegszakításra jelentkező nők magzattal kapcsolatos attitűdjei.
 • Az anyai viselkedés magatartásorvolási megközelítése
  Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
  (lélektani, szociológiai, etikai, jogi szempontok)
 • A nemek közötti különbségek etikai, jogi vetületei
  Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
  (Szociológiai, antropológiai, biológiai, lélektani, etikai, jogi szempontok integrációja)
 • Pszichés felkészítés, tájékoztatás és beleegyezés műtétek kapcsán
  Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
  A műtét előtti stressz, szorongás oldása a műtéti eredmények javulásában is megmutatkozik; jelentősége empirikus vizsgálatokkal mérhető.
 • Alternatív orvoslás és etika
  Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
 • Orvosi humaniórák
  Dr. Nemes László egyetemi adjunktus
 • Narratív medicina
  Dr. Nemes László egyetemi adjunktus
 • Életvégi döntések etikai és társadalmi vonatkozásai
  Dr. Nemes László egyetemi adjunktus
 • Az orvosi etika és a bioetika története
  Dr. Nemes László egyetemi adjunktus
 • Az asszisztált reprodukció etikája
  Dr. Nemes László egyetemi adjunktus
 • Az orvoslás filozófiája
  Dr. Nemes László egyetemi adjunktus
 • Orvosi erények
  Dr. Nemes László egyetemi adjunktus
 • A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései
  Dr. Szebik Imre  egyetemi docens
  A prenatális genetikai diagnózis. Genetikai betegségek szűrésének, génterápiájának etikai kérdései.
 • Az orvosbiológiai kísérletek etikai kérdései
  Dr. Szebik Imre  egyetemi docens
  Az emberen végzett tudományos vizsgálatok, a tudományos kutatás, a placebo vizsgálatok, a tudományos publikációk dilemmái.

 

GYÓGYSZERÉSZETI SZOCIOLÓGIA

 • Interkulturális egészségügyi ellátás
  Döbrössy Bence egyetemi adjunktus
 • Mesterséges intelligencia alkalmazása az egészségügyben
  Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
 • Big Data technológiák alkalmazás az egészségügybe
  Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
 • Digitális egészségügyi megoldások hatása az egészségügyi ellátórendszerre
  Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
 • Egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzése
  Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
 • Gyógyszerészhallgatók életminősége
  Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens
 • A kiégés jelensége a gyógyszerészi hivatásban
  Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens
 • Gyógyszerreklámok társadalmi aspektusai
  Dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens
 • Egészség- és betegviselkedés a koronavírus járvány idején
  Dr. Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd
 • Preventív egészségmagatartások a fiatalok körében
  Dr. Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd


KOMMUNIKÁCIÓ

 • A motivációs interjú alkalmazási lehetőségei a gyógyszerészi gyakorlatban
  Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus
 • A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi gyakorlatban
  Dr. Pilling János egyetemi docens