Betűméret: A A A

Szakdolgozati témák Fogorvostan hallgatók részére

EGÉSZSÉGLÉLEKTAN- MAGATARTÁSORVOSLÁS

–  Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája
Dr. Lázár Imre  egyetemi adjunktus

– Daganatos betegségek pszichoimmunológiája
Dr. Lázár Imre  egyetemi adjunktus

 – Kronobiológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában
Dr. Purebl György  egyetemi tanár

 – A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban
Dr. Purebl György  egyetemi tanár

 – Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései
Dr. Purebl György  egyetemi tanár

 – Nehéz érzelmi helyzetek kezelése a fogászati gyakorlatban
 Dr. Purebl György  egyetemi tanár

– Fogorvosi szorongás
 Dr. Szumska Irena  egyetemi adjunktus

– Evészavarok fogorvosi vonatkozásai
 Dr. Szumska Irena  egyetemi adjunktus

 

 BIOETIKA

 – Az állatkisérletek etikai kérdései
Dr. Csapody Tamás  egyetemi docens
Az állatok jogai. Az állatkisérletek etikai kérdései, az etikus állatkisérletek kritériumai. A vegetarizmus mint erkölcsi probléma.

– Életvégi döntések
Dr. Hegedűs Katalin  egyetemi docens
 Az orvos és a haldokló beteg kapcsolata. Attitüdök a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatban. A hospice/palliatív gondozási modell lényege és előnyei a hagyományos ellátáshoz viszonyítva. Élethez és halálhoz való jog kérdése. A súlyos állapotú betegek jogainak megvalósulása az új egészségügyi törvény elfogadása után. Az eutanázia és a hospice/palliatív ellátás különbségei.

– A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései
Dr. Kovács József  egyetemi tanár
A pszichiátria etikai kérdései (tájékozott beleegyezés, emberkisérletek a pszichiátriában, visszaélések a pszichiátriában, az egészség-betegség kérdései a pszichiátriában).
A pszichoterápia etikai kérdései (egyéni, csoportos pszichoterápiák).

 – Orvosi etikai kategóriák, orvosi jogi intézmények
Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
Orvosi etikai kategóriák (foglalkozási szabályok) kialakulásának, a betegviselkedés (egészséggel, betegséggel kapcsolatos magatartás) jogiasodásának történeti-összehasonlító vizsgálata az ókortól napjainkig, különös tekintettel interkulturális és etnikai jellegzetességekre.

– A terhességmegszakítás etikai kérdései
Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
Az abortusszal kapcsolatban felmerülő etikai dilemmák. Jogi szabályozás. A terhességmegszakítás társadalmi és egyéni meghatározottsága. A pszichológiai és szociológiai háttértényezők kutatása. A motivációs rendszer feltárása. A terhességmegszakításra jelentkező nők magzattal kapcsolatos attitűdjei.

– A nemek közötti különbségek etikai, jogi vetületei
Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
Szociológiai, antropológiai, biológiai, lélektani, etikai, jogi szempontok integrációja

– Pszichés felkészítés, tájékoztatás és beleegyezés műtétek kapcsán
Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató
A műtét előtti stressz, szorongás oldása a műtéti eredmények javulásában is megmutatkozik; jelentősége empirikus vizsgálatokkal mérhető.

– Alternatív orvoslás és etika
Dr. Lőrincz Jenő  mesteroktató

-Orvosi humaniórák
Dr. Nemes László egyetemi adjunktus

-Narratív medicina
Dr. Nemes László egyetemi adjunktus

-Életvégi döntések etikai és társadalmi vonatkozásai
Dr. Nemes László egyetemi adjunktus

-Az orvosi etika és a bioetika története
Dr. Nemes László egyetemi adjunktus

-Az asszisztált reprodukció etikája
Dr. Nemes László egyetemi adjunktus

-Az orvoslás filozófiája
Dr. Nemes László egyetemi adjunktus

-Orvosi erények
Dr. Nemes László egyetemi adjunktus

– A genetika klinikai alkalmazásának etikai kérdései
Dr. Szebik Imre  egyetemi docens
A prenatális genetikai diagnózis. Genetikai betegségek szűrésének, génterápiájának etikai kérdései.

– Az orvosbiológiai kisérletek etikai kérdései
Dr. Szebik Imre  egyetemi docens
Az emberen végzett tudományos vizsgálatok, a tudományos kutatás, a placebo vizsgálatok, a tudományos publikációk dilemmái.


SZOCIOLÓGIA

– Interkulturális egészségügyi ellátás
Döbrössy Bence egyetemi tanársegéd

-Mesterséges intelligencia alkalmazása az egészségügyben
Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus

-Big Data technológiák alkalmazás az egészségügybe
Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus

-Digitális egészségügyi megoldások hatása az egészségügyi ellátórendszerre
Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus

-Egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzése
Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus

– Fogorvostanhallgatók  és fogorvosok stresszterhelése és megküzdési stratégiái
Dr. Győrffy Zsuzsa  egyetemi docens

– Kiégés a fogorvosi és fogorvostanhallgatói hivatásban
Dr. Győrffy Zsuzsa  egyetemi docens

 – Egészség- és betegviselkedés a koronavírus járvány idején
– A Covid19 járvány hatása az orvosi/fogorvosi pályaválasztásra és az orvosi/fogorvosi hivatásra
– Preventív egészségmagatartások a fiatalok körében
Dr. Susánszky Anna, egyetemi tanársegéd

 

KOMMUNIKÁCIÓ

-Kommunikáció gyermekekkel a fogorvosi gyakorlatban
Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus

-A relaxációs technikák és a hipnózis a fogorvosi gyakorlatban
Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus

 – Kiégés az orvosi hivatást gyakorlók között
Dr. Kollár János egyetemi docens

 – Az orvosi hivatáshoz kapcsolódó félelmek
Dr. Kollár János egyetemi docens

 – Alternatív fájdalomcsökkentő alkalmazások a fogorvoslás területén
Dr. Kollár János egyetemi docens

 – Zeneterápia az orvoslásban
Dr. Kollár János egyetemi docens

-Virtuális valóság technikák alkalmazása az orvostanhallgatók oktatásában
Dr. Kollár János egyetemi docens

A munkahelyi stressz és az egészségi állapot összefüggései
Dr. Stauder Adrienne  egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta

 – Hatékony betegtájékoztatás és ennek jelentősége a fogorvosi gyakorlatban
Dr. Stauder Adrienne  egyetemi docens, pszichiáter, pszichoterapeuta