Betűméret: A A A

Az egészségtudományok módszertana I.

PhD kurzus 2019/2020. I. félév

Semmelweis Egyetem
Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola
Mentális Egészségtudomány program (4/2.)
(a 4/2 program hallgatói számára kötelező)

Előadások helye:
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Harkai Schiller Pál könyvtár
(1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 20. emelet)

Kurzusvezető: Dr. Bódizs Róbert

 

TEMATIKA

2019.09.04. Dr. Szebik Imre Kutatásetikai kérdések
2019.09.11. Dr. Susánszky Éva Epidemiológiai felmérések módszertana
2019.09.18. Dr. Bódizs Róbert Pszichofiziológiai módszerek, technikák I.: Az elektrofiziológia mint az agykutatás és az egészségtudomány egyik közös nevezője
2019.09.25. Dr. Bognár Virág Kvalitatív egészségszociológiai vizsgálatok
2019.10.02. Dr. Lázár Imre A kulturális antropológiai terepmunka, a résztvevő megfigyelés elmélete és gyakorlata. Az antropológiai mélyinterjú és fókuszcsoport
2019.10.09. Dr. Lázár Imre A hermeneutikai elemzés. Az ATLAS.ti használata
2019.10.16. Dr. Purebl György Beavatkozással járó, illetve nem járó klinikai vizsgálatok
2019.10.30. Dr. Nagybányai Nagy Olivér Pszichometriai módszertani kérdések
2019.11.06. Dr. Túry Ferenc Hogyan írjunk tudományosan értékelhető esettanulmányt
2019.11.13. Dr. Bódizs Róbert Pszichofiziológiai módszerek, technikák II.: agyi képalkotó eljárások
2019.11.20. Dr. Susánszky Éva Kvantitatív kutatások módszertana I.-II.
2019.11.27. Dr. Hajnal Ágnes Projektív módszerek alkalmazási lehetőségei; előnyök és korlátok
2019.12.04. Dr. Németh Dezső Memóriafunkciók vizsgálata neuropszichológiai módszerekkel
2019.12.11. Dr. Ujma Péter Metaanalízis
2019.12.18. Dr. Ujma Péter Modern trendek a tudományos kutatásban és publikációban