Betűméret: A A A

Az egészségtudományok módszertana I. 2021-2022

Az egészségtudományok módszertana I.

PhD kurzus 2021/2022. I. félév

Semmelweis Egyetem
Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola
Mentális Egészségtudomány program (4/2.)
(a 4/2 program hallgatói számára kötelező)

Előadások helye: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Harkai Schiller Pál könyvtár (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 20. emelet)

Kurzusvezető: Dr. Bódizs Róbert

TEMATIKA

2021.09.08. Dr. Bódizs Róbert Pszichofiziológiai módszerek, technikák I.: Az elektrofiziológia mint az agykutatás és az egészségtudomány egyik közös nevezője
2021.09.15. Dr. Ujma Péter Modern trendek a tudományos kutatásban és publikációban
2021.09.22. Dr. Szebik Imre Kutatásetikai kérdések
2021.09.29. Dr. Lázár Imre A kulturális antropológiai terepmunka, a résztvevő megfigyelés elmélete és gyakorlata. Az antropológiai mélyinterjú és fókuszcsoport
2021.10.06. Dr. Bódizs Róbert Pszichofiziológiai módszerek, technikák II.: agyi képalkotó eljárások
2021.10.13. Dr. Lázár Imre A hermeneutikai elemzés. Az ATLAS.ti használata
2021.10.20. Dr. Purebl György Beavatkozással járó, illetve nem járó klinikai vizsgálatok
2021.10.27. Dr. Nagybányai Nagy Olivér Pszichometriai módszertani kérdések
2021.11.03. Dr. Túry Ferenc Hogyan írjunk tudományosan értékelhető esettanulmányt
2021.11.10. Dr. Bognár Virág Kvalitatív egészségszociológiai vizsgálatok
2021.11.17. Dr. Susánszky Éva Kvantitatív kutatások módszertana I.-II.
2021.11.24. Dr. Hajnal Ágnes Projektív módszerek alkalmazási lehetőségei; előnyök és korlátok – ELMARADT
2021.12.01. Dr. Németh Dezső Memóriafunkciók vizsgálata neuropszichológiai módszerekkel
2021.12.08. Dr. Ujma Péter Metaanalízis
2021.12.15. Dr. Susánszky Éva Epidemiológiai felmérések módszertan