Betűméret: A A A

Angol nyelven oktatott tárgyak

ORVOSI PSZICHOLÓGIA
III. évf. II. félév (14 óra előadás – 35 óra gyakorlat)
Célja: Hogy megismertesse a hallgatókkal az emberi magatartás törvényszerűségeit, valamint a krónikus betegségek kialakulásában és fenntartásában, de ugyanakkor a gyógyulásban és az orvos-beteg kapcsolatban is betöltött szerepét.  A bemutatott témák között szerepelnek a fejlődéspszichológiai alapfogalmak, a család szerepe, a haldoklás-gyász lélektana.
A hallgatók továbbá megismerik azokat a pszichopatológiai alapfogalmakat, melyek segítségével a mindennapos orvosi gyakorlatban, kutatásban felmerült pszichopatológiai problémákat felismerik és kezelik. Bevezeti a hallgatókat a mentális betegségek epidemiológiájába, valamint diagnosztizálási, mérési, kezelési és megelőzési lehetőségeinek alapfogalmaiba.

 

ORVOSI SZOCIOLÓGIA:
ÁOK: I. évfolyam számára, I. félévben: 1..10. , II. félévben: 11.-22. csoportoknak 7 előadás, 7 gyakorlat, mindkettő 90 perces.
FOK: I. évfolyam számára, II. félév, 6 előadás, 8 gyakorlat, mindkettő 90 perces.
GYOK: V. évfolyam számára, I. félév, bioetikával közösen, 5 előadás, 5 gyakorlat, 45 percesek.

A tantárgy feladata az orvos- és fogorvos képzés céljának megvalósításában:
Az orvosi szociológia célja, hogy megismertesse a leendő orvosokat és fogorvosokat azokkal a társadalmi tényezőkkel, amelyeknek az ismerete a gyógyítás folyamatában elengedhetetlen. A társadalmi egyenlőtlenségek szerepének megismerése, az egészségügyi rendszerek működésének alapelvei, az orvosi hivatás és átalakulása vagy a medikalizáció jelensége egyaránt részei a képzés tematikájának. Oktatási és projektfeladati programunk része továbbá, a digitális egészség/egészségügy társadalmi relevanciájú kérdéseibe való betekintés.

A tantárgy feladata a gyógyszerész képzés céljának megvalósításában:
A gyógyszerészhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi eloszlásának jellegzetességeivel, okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, az önkárosító magatartásformák, devianciák szabályszerűségeivel, a gyógyszerészet helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

 

ORVOSI ETIKA, FOGORVOSI ETIKA, GYÓGYSZERÉSZETI ETIKA:
ÁOK III. évf.–II. félév (28 óra előadás)
FOK IV. évf.– I. félév (28 óra előadás)

GYOK V. évf.– I. félév (10 óra előadás)
Célja:
a.) Hogy megkönnyítse a mindennapi orvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy “rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.
b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.
c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.
d.) Segíteni a jövendő orvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.


FOGORVOSI PSZICHOLÓGIA

FOK I. és IV. évf.— II. félév  (28 óra előadás)
Célja:
– olyan ismeretek átadása, melyek segítik a hallgatók abban, hogy felismerje és megértse a mindennapi fogorvosi gyakorlatban a pszichológiai és pszichopatológiai problémákat
– hogy bevezesse a stressz, az emóciók, a tudatállapotok fogalmait, és a felsoroltak szerepét a fájdalomérzékelésben
– hogy hangsúlyozza a szuggesztív kommunikáció, valamint a pszichoterápiás módszerek és technikák hatékonyságát a mindennapi fogorvosi gyakorlatban.

 

ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ:
I évf.- I. félév (14 óra előadás – 14 óra gyakorlat)
A tárgy oktatásának fő célja, hogy az orvosi hivatásra készülő hallgatók olyan kommunikációs ismereteket sajátítsanak el, amelyek elősegítik a megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakítását, s amelyeket a mindennapi gyakorlatukban alkalmazva hatékonyabbá tehetik gyógyító munkájukat.
Az orvosi kommunikáció általános szabályszerűségeinek ismertetése mellett a tantárgy a gyógyítás különböző színtereinek kommunikációs sajátosságait is bemutatja. Így többek között foglalkozunk a gyermekekkel, az idősekkel, a balesetet átéltekkel, a szenvedélybetegekkel való kommunikáció sajátosságaival, a szexuális témák megbeszélésének kérdéskörével és az interkulturális kommunikáció sajátosságaival. Oktatásunkban nagy hangsúlyt helyezünk az orvos-beteg kapcsolat nehéz kérdéseire, így foglalkozunk a rossz hírek közlésével, az agresszió kommunikatív kezelési lehetőségeivel és az öngyilkosság témaköréről való beszélgetés sajátosságaival.