Betűméret: A A A

Pszichoszociális stressz kutatócsoport

A pszichoszociális stressz forrásai, formái és következményei orvostanhallgatók, rezidensek, orvosok, valamint egészségügyi szakdolgozók körében.

A kutatócsoport egyik kiemelt kutatási témája a munkahelyi és a családi élet összeegyeztetésének problematikája, különös tekintettel a szerepkonfliktus bio-pszicho-szociális és kulturális háttértényezőinek és esetleges következményeinek a feltárására, valamint a kettős karrierű orvos családok szerepkonfliktusának a vizsgálatára. Csoportunk másik kiemelt kutatási területe a kiégés mérésének metodikai fejlesztése, valamint a kiégés és a depresszió differenciál- diagnosztikája. Harmadik fő témánk a szervezeti kultúra és a munkakörülmények vizsgálata 7 ország kórházaiban és klinikáin, valamint ezek hatása a pszichoszociális stresszre és azok esetleges következményeire.

 Vezeti: Dr. Ádám Szilvia, PhD

E-mail:

Munkacsoport tagjai:

 1. Nistor Anikó PhD hallgató
 2. Major János PhD hallgató
 3. Mészáros Veronika PhD, külső munkatárs
 4. Nistor Katalin PhD hallgató
 5. Radó Krisztina TDK hallgató, ÁOK
 6. Godó Kinga TDK hallgató, GYOK

 Jelenleg zajló nemzetközi együttműködés:

HOUPE project: Health and Organisation among University Hospital Physicians in seven European countries: Sweden, Norway, Iceland, Italy, Austria, Netherlands and Hungary.

 A témához kapcsolódó kiemelt publikációk:

 1. Ádám Sz., Nistor A., Nistor K., Cserháti Z., Mészáros V (2015): Facilitating the diagnosis of depression and burnout by identifying demographic and work-related risk and protective factors among nurses. Orvosi Hetilap 156: (32) 1294-1303.
 1. Mészáros, Sz. Ádám, M. Szabó, R. Szigeti1 & R. Urbán (2013): The Bifactor Model of the Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS) — An Alternative Measurement Model of Burnout. Stress and Health, DOI: 10.1002/smi.2481
 2.  Ádám, S., Győrffy, Z., & Susánszky, É. (2008): Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. Journal of Health Psychology, 13(7), 847-856.
 3. Ádám Sz., Nistor A., Nistor K., Hazag A. (2014): A megküzdési stratégiák negatív és pozitív prediktív kapcsolata a kiégés három dimenziójával orvostanhallgatók körében. [Negative and positive predictive relationships between coping strategies and the three burnout dimensions among Hungarian medical students]. Orvosi Hetilap (ISSN: 0030-6002) (eISSN: 1788-6120) 155: (32) pp. 1273-1280.
 1. Major J., Czelecz J., Steinbach R., Tóth K., Daoud S., Rácz A., Kovács M., Ádám Sz., Szabó I. (2016): Kizárólagos enteralis táplálás szerepe gyermekkori Chton-betegség kezelésében – 5 év tapasztalata a Bethesda Gyermekkórházban. Gyermekgyógyászat 67: (1) pp. 33-37.