Betűméret: A A A

„Gyógyítók egészségéért” kutatócsoport

A kutatócsoport meghatározó vizsgálati területe az orvosok és orvostanhallgatók testi-lelki egészségének és társadalmi helyzete. Több országos, reprezentatív kvantitatív kutatást folytatunk, amelyek hiánypótló jellegűek Magyarországon. A minden hazai gyógyítóra kiterjedő felmérésünkben a Magyar Orvosi Kamarával és a Gyógyító Nőkért Alapítvánnyal működünk együtt.

 Vizsgálataink egy másik kiemelt területe az ún. magyarországi „orvosnői egészségparadoxon” jelenségének leírása kvantitatív és kvalitatív módszerek segítségével. Fontosnak tartjuk, hogy a kutatómunka tapasztalatait hasznosíthassuk a prevencióban és az intervencióban: rendszeresen vezetünk stresszkezelő és kiégésmegelőző tréningeket a hazai gyógyítók számára.

       Vezeti: Dr. Győrffy Zsuzsa PhD

E-mail:

       Tagjai:

  • Sándor Imola klinikai szakpszichológus
  • Dr. Birkás Emma  PhD, egyetemi adjunktus
  • Dr. Girasek Edmond PhD, egyetemi adjunktus –külső munkatárs
  • Dr. Dweik Diana PhD, egyetemi adjunktus –külső munkatárs
  • Dr. Meskó Bertalan PhD, külső munkatárs
  • Dr. Csala Irén PhD hallgató
  • Szél Zsuzsanna TDK hallgató

 Legfontos
abb publikációnk:

1.      Győrffy Zs, Dweik D, Girasek E :Workload, mental health and burnout indicators among female physicians. HUMAN RESOURCES FOR HEALTH 14:(12) Paper 10.1186/s12960-016-0108-9. 10 p. (2016) http://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-016-0108-9
2.      Győrffy Zs, Girasek E: Mental health of physicians – Nationwide, representative study from Hungary. Ideggyógyászati Szemle – Clinical Neuroscience (ISSN: 0019-1442), 2015, 68 (7-8): 258–269.
3.      Győrffy Zs, Dweik D, Girasek E: Reproductive health and burn-out among female physicians: nationwide, representative study from Hungary. BMC Women’s Health (ISSN: 1472-6874), 2014, 14 (1): 121 http://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6874-14-121
4.      Sándor I, Birkás E, Győrffy Zs: The effects of dissection-room experiences and related coping strategies among Hungarian medical students. BMC Medical Education, 2015, 15: Paper 73. http://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-015-0355-9
5.      Győrffy Zs: Orvosnők Magyarországon. Budapest: Semmelweis Kiadó, 2015. 220 p.
(ISBN:978-963-331-369-5)