Betűméret: A A A

Dr. Ádám Szilvia

Önéletrajz


Személyi adatok

Születési idő: 1973. január 29.
Elérhetőségek:
Levélcím: SE Magatartástudományi Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. XX. emelet
Telefon: +36 1 210 2953, fax: +36 1 210 2955
E-mail: adamszilvia [KUKAC] hotmail [PONT] com

Képzettség
1992–1997: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, szociológus
1997–2000: Budapesti Gazdasági Főiskola, közgazdász
2003–2009: Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest, PhD.

Szakvizsgák, szakképesítések:
2002: Közigazgatási alapvizsga
2005: Közigazgatási szakvizsga

Egyéb képzettségek:
Felkészülés a strukturális alapok/szociális alap igénybevételére és kezelésére – fókuszban a humánerőforrás-fejlesztés:
2002: Az Európai Unió szociális dimenziója – strukturális alapok/szociális alap bevezetése
2002: Projektciklus menedzsment
2002: Monitoring és értékelés
2003: Európai integrációs felkészülést szolgáló általános tanfolyam (MEH megbízásából)
2004: Európai integrációs felkészülést szolgáló pénzügyi szektorális tanfolyam (MEH megbízásából)

Tanulmányutak:
1993–1993: Nyári Egyetem, Rauma, Finnország
1994–1995: Turku-i Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Finnugrisztika szak, Turku, Finnország

Nyelvismeret
Finn: társalgási szint
Angol: C típusú középfok
Japán: C típusú középfok
Jelbeszéd: társalgási szint, középfok

Munkahelyek
1997–: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest
2002–2007: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest
Ifjúsági, Családügyi. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (jogelőd),
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal,
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (jogelőd),
Szociális és Családügyi Minisztérium (jogelőd)

Oktatás
1997–: Orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók, gyógyszerészek képzése orvosi szociológiában magyar és angol nyelven.
2006–: Orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók számára „Nemi különbségek pszichobiológiája” című szabadon választható kurzus vezetése magyar nyelven.
2009–: PhD-hallgatók képzésén meghívott előadó.
2011: PhD hallgatók számára „Nemi különbségek az orvoslásban – Gender Medicine ” című PhD kurzus vezetése angol nyelven

Kutatási terület
* Egészségügyi dolgozók mentális és szomatikus egészségi állapota.
* Hivatás és egészség a magyarországi orvostanhallgatók, rezidensek és fiatal orvosok körében.
* A kiégés rizikótényezői, prevalenciája és hatása a pszichés egészségre a medikusok, rezidensek és az egészségügyi dolgozók körében.
* A pszichoszociális stressz forrásai, formái és következményei.
* Munkahely–család konfliktus prevalenciája és pszichoszociális jellemzői, lehetséges rizikótényezői, lehetséges hatása a jól-léti mutatókra egyéni, ágazati és társadalmi szinten különböző populációkban.
* A hagyományos férfi- és női szerepek és szerepváltozások.
* Orvosi és orvosnői életutak vizsgálata.
* Nemi különbségek pszichobiológiája.
* A reprodukciós zavarok háttértényezőinek vizsgálata.
* Szervezeti kultúra és munkakörülmények
*Munkahelyi stressz és stresszkezelés

Publikációk száma
Könyv: 2
Könyvfejezetek (idegen nyelven): 4
Könyvfejezetek (magyar nyelven): 22
Folyóiratokban megjelent, lektorált idegen nyelvű közlemények: 6
Folyóiratokban megjelent, lektorált magyar nyelvű közlemények: 30
Előadások: 77

Kumulatív impakt faktor: 8,785

Kutatási támogatások
2012 – : Health and Organisation among University Hospital Physicians in seven European countries (HOUPE)
2010 – 2011: European Curriculum Gender In Medicine (EUGIM)
2010:

  • Selye János Lelki Egészség Program
  • European Values Study

2005-2007: OTKA Tudományos Iskolában való kutatás: Az életminőség demográfiai, társadalmi és regionális egyenlőtlenségeinek pszicho-szociális meghatározói a magyar népesség körében és a beavatkozás lehetőségei. Életminőség és esélyerősítés, OTKA TS 049785
2004-2006: NKPF Életminőség pályázat társkutatója: A legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések bio-pszicho-szociális rizikófaktorai és az egészségmegőrzés lehetőségei, NKFP -01/002/2004
2003-2004: Orvosnői életutak, stressztényezők és morbiditás –  OKTK kutatás, OKTK 2003/149
2002-2004: NKFP Életminőség pályázat társkutatója: A magyar népesség idő előtti egészségromlásának bio-pszicho-szociális meghatározói és a megelőzés lehetőségei, NKFP-01/002/2001

Társasági tagságok
2012-: Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság (MAPET) – elnök
2005–2007: Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság (MAPET) – pénztáros
2007–: Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság (MAPET) – titkár
2009–: European Association for Physician Health
2012 – : Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság (MAPET) – elnök

Egyéb szakmai tevékenységek
2007– 2011: A Nők és Férfiak Esélyegyenlősége Tanács delegáltja az Operatív Programok Monitoring Bizottságában (gender szakértő)

Kitüntetések, díjak
2004: a Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlésének „legjobb poszter” díja.
2005: Orvosi Hetilap Markusovszky Díja.
2008: A munkahelyi esélyegyenlőség megteremtésében és a nemi kérdések tudományában elért munkáért miniszteri dicséret.

Publikációi

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények idegen nyelven
1.    Kopp, M. S., Konkolÿ Thege, B., Balog, P., Stauder, A., Salavecz, Gy., Rózsa, S., Purebl, Gy., Ádám, Sz. (in press): Measures of stress in epidemiological research. Journal of Psychosomatic Research, DOI: 10.1016/j.jpsychores.2009.09.006  IF: 2,540
2.    Ádám Sz., Győrffy Zs., László K. (2009): High prevalence of job dissatisfaction among female physicians: work-family conflict as a potential stressor. Clinical and Experimental Medical Journal, 3(3), 453-461.
3.    Ádám, S., Győrffy, Z., Susánszky, É. (2008). Physician burnout in Hungary: a potential role for work-family conflict. Journal of Health Psychology, 13(7), 839-.848. IF: 1.423
4.    László, K.D., Győrffy, Z., Ádám, S., Csoboth, C., Kopp, M. (2008). Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 29(2), 133-138. IF: 0.951

Folyóiratokban megjelent lektorált közlemények magyar nyelven
1.    Ádám, Sz., Győrffy, Z., Harmatta, J., Túry, F., Kopp, M., Szényei, G. (2010): A magyarországi pszichiáterek egészségi állapota. Psychiatria Hungarica, 25 (1) 55-61.
2.    Szényei G., Ádám Sz., Győrffy Zs., Harmatta J., Túry F. (2010): A hazai pszichiáterek pályaképe és jövőképe. Psychiatria Hungarica, 25 (1) 31-54.
3.    Ádám Szilvia, Salavecz Gyöngyvér (2010): A stressz elméleti háttere és mérése: a Selye János Lelki Egészség Program tesztbattériájának bemutatása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (1) 53-80.
4.    Ádám S. (2009): Magas a munkahelyi és a családi szerepek közötti konfliktus prevalenciája az orvosnők körében. Orvosi Hetilap, 150(50), 2274-2281.
5.    Ádám, S., Győrffy, Z., László, K. (2009). A munkahelyi elégedetlenség magas prevalenciája orvosnők körében: a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus mint lehetséges rizikótényező. Orvosi Hetilap, 150(31), 1451-1456.
6.    Ádám Sz., Torzsa P., Győrffy Zs., Vörös K., Kalabay L. (2009): Kiégés a háziorvosok és a háziorvosi rezidensek körében: a magas a súlyos fokú kiégés prevalenciája. Orvosi Hetilap, 150(7), 317-323.
7.    Győrffy Zs., Ádám Sz., Kopp M. (2009). Morbiditás és háttértényezőik a magyarországi orvosnők körében. LAM, 19(6-7), 423-430.
8.    Győrffy Zs., Ádám Sz., Kopp M. (2009): A pszichés morbiditás prevalenciája és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében. Népegészségügy 87(2): 884-94.
9.    Ádám S., Győrffy, Z., Kopp, M. (2007). Nők a tudományban. Magyar Tudomány, 2, 238-242.
10.    László, K., Győrffy, Z., Salavecz, G., Ádám, S., Kopp, M. (2007). Munkahelyi stressztényezők kapcsolata a fájdalmas menstruációval. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8(3), 229-239.
11.    Ádám, S., Győrffy, Z., Csoboth, C. (2006). Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. Hippocrates, 2, 113-117.
12.    Győrffy, Z., Ádám, S., Csoboth, C., Kopp, M. (2005). Az öngyilkossági gondolatok előfordulása és pszichoszociális háttértényezői az orvostársadalomban. Psychiatria Hungarica, 20(5), 370-379.
13.    Győrffy, Z., Ádám, S., Kopp, M. (2005). A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota országos reprezentatív minta alapján. Orvosi Hetilap, 146(26), 1383-1393.
14.    Győrffy, Z., Ádám, S. (2004). Az egészségi állapot, a munka-stressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban. Szociológiai Szemle, 11(3), 107-128.
15.    Győrffy, Z., Ádám, S. (2004). Az orvosnői hivatás magatartástudományi vizsgálata, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5(1), 27-53.
16.    Győrffy, Z., Lőrincz, J., Ádám, S., Kopp, M. (2004). A művi abortuszok alakulásának pszichoszociális háttértényezői országos reprezentatív minta alapján. Lege Artis Medicinae, 14(7), 412-419.
17.    Győrffy, Z., Mészáros, E., Ádám, S., Kopp, M. (2004). Az egészségügyben dolgozó nők gyermekvállalással és terhességgel kapcsolatos mutatói országos reprezentatív minta alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5(4), 321-333.
18.    Ádám S., Győrffy, Z. (2003). Orvosnők az anyaságról. Esély, 3, 86-92.
19.    Győrffy, Z., Ádám, S. (2003). Az orvosnők korán halnak? Szerepkonfliktus és az egészségi állapot alakulása orvosnők körében. Lege Artis Medicinae, 13(2), 159-164.
20.    Molnár, L., Ádám, S., Lázár, A., Gerle, J. (2000). A szakvizsgázott fogorvosok társadalmi státusának változásai a privatizáció során. Magyar Fogorvos, 9(2), 64-69.
21.    Molnár, L., Ádám, S., Lázár, A., Gerle, J. (2000). A szakvizsgázott fogorvosok társadalmi státusának változásai a privatizáció során. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11(3-4), 31-36.

Könyvfejezetek
1.    Győrffy Zs, László K, Ádám Sz, Kopp M: Equity in Reproductive Health in Central and Eastern Europe: The Hungarian Experience.  In: Equity in Access to Health Promotion, Treatment and Care for European Women, in press.
2.    Ádám, S., Győrffy, Z., László, K. (2008). A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus és a pszichés jól-lét mutatók kapcsolata. In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (szerk.: Kopp M.), Budapest: Semmelweis Kiadó. 260-266.
3.    Ádám, S. (2008). Az alkoholizmus. In: A deviáns viselkedések szociológiája (szerk.: Rosta A., Ádám S.), (pp. 163-186), Budapest: LOISIR Kft.
4.    Ádám, S. (2008). Az öngyilkosság. In: A deviáns viselkedések szociológiája (szerk.: Rosta A., Ádám S.), (pp. 186-204), Budapest: LOISIR Kft.
5.    Ádám, S. (2008). A mentális betegségek. In: A deviáns viselkedések szociológiája (szerk.: Rosta A., Ádám S.), (pp. 204-224), Budapest: LOISIR Kft.
6.    Ádám, S., Rosta, A. (2008). A kábítószerfogyasztás. In: A deviáns viselkedések szociológiája (szerk.: Rosta A., Ádám S.), (pp. 224-250), Budapest: LOISIR Kft.
7.    Kopp, M., Győrffy, Z., Ádám, S. (2008). Az iskolázott nők hátrányos megkülönböztetése, az esélyerősítés lehetőségei. In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (szerk.: Kopp M.), Budapest: Semmelweis Kiadó. 250-254.
8.    László, K., Ádám, S. (2008). Munkahelyi stresszkezelő programok bevezetéséről. In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (szerk.: Kopp M.), Budapest: Semmelweis Kiadó. 298-305.
9.    Győrffy, Z., Ádám, S., Harmatta, J., Túry, F., Szényei, G. (2008). A pszichiátria területén dolgozó diplomás nők életminősége és egészségi állapota. In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (szerk.: Kopp M.), Budapest: Semmelweis Kiadó. 356-365.
10.    Neculai, K., Adam, S., Kopp, M. (2007). Health correlates of job security among Hungarian employees. In: Psihologie organizational-manageriala in context European (pp. 127-139), Bucuresti: Editura Universitara.
11.    László, K., Győrffy, Z., Salavecz, G., Ádám, S. (2007). Munkahelyi stressztényezők és a fájdalmas menstruáció. In: Esélyerősítés és életm
inőség a mai magyar társadalomban (szerk.: Kopp M.), Budapest: Semmelweis Kiadó. 328-335.
12.    Ádám, S., László, K., Győrffy, Z. (2006). A deviáns viselkedés. In: Orvosi szociológia (pp. 55-73), Budapest: Semmelweis Kiadó.
13.    Győrffy, Z., Ádám, S., Pilling, J. (2006). Az orvosok testi és lelki egészségi állapota. In: Orvosi szociológia (pp. 105-117), Budapest: Semmelweis Kiadó.
14.    Győrffy, Z., Ádám, S. (2006). Az életminőség alakulása az orvosnői hivatásban. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (pp. 314-324), Budapest: Semmelweis Kiadó.
15.    Győrffy, Z., Lőrincz, J., Ádám, S., Kopp, M. (2006). Gyermekvállalás, magzatvesztés és életminőség. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (pp. 263-273), Budapest: Semmelweis Kiadó.

Kumulatív impakt faktor: 4.914
Független idézettség: 16