Betűméret: A A A

Küldetésnyilatkozat

A tudományos kutatás érdekeit – fontosságuk és súlyuk tiszteletben tartásával – a közösség jólétének és gyógyulásának rendeli alá.

Elősegíti a társadalom- és természettudományok eredményeinek kölcsönös vizsgálatát és ellenőrzését a komplementer tudományok fényében.

Kisebbséget, háttérbe szorított csoportot – akár emberi, akár tudományos értelemben – képes a gyűjteménybe integrálni.

A magas szintű kutatómunka műhelye.

Jövőkép

A magatartástudományok országos és kárpát-medencei gyűjtőkönyvtára.

Az idejétmúlt könyvtári körülmények helyett modern információs és könyvtári környezetet hozunk létre.