Betűméret: A A A

A távvizsgázás szabályai a Magatartástudományi Intézetben

A távvizsgázás szabályai a Magatartástudományi Intézetben a 2020/2021-es tanév első félévének vizsgaidőszakában

 Ez a szabályozás a távvizsgázás szervezéséről és lebonyolításáról szóló R/4/2020 (IV. 22) és R/5/2020 (IV. 23) rektori utasításon, valamint a 53092-3/AOATO/2020 számú dékáni körlevél előírásain alapul.

Szóbeli vizsga

 • A szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki előzetesen a Neptun rendszeren keresztül az adott vizsgára jelentkezett.
 • A vizsgákra való feljelentkezés vagy lejelentkezés legkésőbb a vizsga napját megelőző napon 12.00-ig történhet, annak érdekében, hogy a megfelelő technikai előkészítésre elegendő idő maradjon.
 • A szóbeli vizsgáztatás a Zoom rendszer használatával történik.
 • A szóbeli vizsga Zoom linkjét a vizsgára jelentkezett hallgatók a vizsga napját megelőző nap második felében (12 óra után) kapják meg a Neptun rendszeren keresztül.
 • A szóbeli vizsgán a hallgatók a családnevük betűrendje alapján meghatározott sorrendben vesznek részt.
 • A vizsgán a hallgató személyazonosságát nevének és NEPTUN kódjának bemondásával, valamint diákigazolványának bemutatásával igazolja, oly módon, hogy a diákigazolvány száma leolvasható legyen.
 • A vizsgázó köteles a vizsga egész időtartama alatt valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen a vizsgázó személy egyértelműen felismerhető úgy, hogy a keze, valamint a felső teste folyamatosan látható legyen a vizsgáztató számára.
 • A vizsgázó a távvizsga során nem használhat headset-et vagy fej / fülhallgatót.
 • A vizsgatételekről a vizsgázónak azonnal, felkészülési idő nélkül kell megkezdenie feleletét.
 • A szóbeli vizsga során az oktató több, azonnal megválaszolandó kérdést is feltesz a hallgató számára. Ezek a kérdések vonatkozhatnak a tételeken kívüli témakörökre is.
 • Amennyiben a kapcsolat a vizsgázó és a vizsgáztató között megszakad – azaz a vizsgázó kilép a konferenciából, vagy lekapcsolódik a videójel –, a vizsgáztató „nem jelent meg” bejegyzéssel a vizsgát lezárja. Ebben az esetben a vizsgázó vizsga lehetőségeinek száma eggyel csökken.
 • A vizsgáról a Zoom rendszerben videó felvétel készül, amelyet három napig őriz meg a rendszer.
 • A távvizsga keretében rögzített kommunikációt sem a vizsgáztató, sem a vizsgázó nem továbbíthatja, oszthatja meg, vagy teheti jogosulatlan személy számára elérhetővé.

Írásbeli vizsga

 • Az írásbeli vizsgák lebonyolítása a távoktatás keretei között a Moodle rendszer használatával történik.
 • A hallgató kötelezettsége annak az előzetes ellenőrzése, hogy a Moodle rendszerben van-e hozzáférése ahhoz a kurzushoz, amelyből írásbeli vizsgát kíván tenni. Amennyiben a hallgatónak nincs hozzáférése a Moodle rendszerben a megfelelő kurzushoz, ezt köteles a vizsga megkezdése előtt legalább 48 órával jelezni a Magatartástudományi Intézet titkárságának a titkarsag.magatartastudomány@semmelweis-univ.hu e-mail címen.
 • Az írásbeli vizsgán kizárólag azok vehetnek részt, akik erre előzetesen a Neptun rendszeren keresztül jelentkeztek.
 • A vizsgákra való feljelentkezés vagy lejelentkezés legkésőbb a vizsga napját megelőző napon 12.00-ig történhet, annak érdekében, hogy a megfelelő technikai előkészítésre elegendő idő maradjon.
 • Az írásbeli vizsga Zoom felügyelet mellett történik. A vizsgára jelentkezett hallgatók a vizsgát megelőző nap második felében (12 óra után) kapják meg a Zoom meeting linkjét, Neptun üzenet formájában.
 • A hallgatóknak a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel be kell jelentkezniük a vizsgához kapcsolódó Zoom meeting-be, és a vizsga során folyamatosan élő képet és hangot kell biztosítaniuk önmagukról.
 • Írásbeli vizsgán a hallgató személyazonosságát diákigazolványának bemutatásával igazolja, oly módon, hogy a diákigazolvány száma leolvasható legyen.
 • A bemutatott diákigazolványokról az oktató képernyőfelvételt készít, amelyet a 2020 / 2021-as tanév első félév vizsgaidőszakának végéig megőriz.
 • Minden hallgató, aki a vizsgára bejelentkezett és eredményesen azonosította magát, vizsga bejegyzést kap a Neptunban.
 • Amennyiben a kapcsolat a vizsgázó és a vizsgáztató között megszakad – azaz a vizsgázó kilép a konferenciából, vagy lekapcsolódik a videójel –, a vizsgáztató „nem jelent meg” bejegyzéssel a vizsgát lezárja. Ebben az esetben a vizsgázó vizsga lehetőségeinek száma eggyel csökken.
 • A vizsgázó a távvizsga során nem használhat headset-et vagy fej / fülhallgatót.
 • A távvizsgával összefüggő online kommunikációt sem a vizsgáztató, sem a vizsgázó nem továbbíthatja, oszthatja meg, vagy teheti jogosulatlan személy számára elérhetővé.