Betűméret: A A A

Klinikai Biostatisztika 2021

A 2020/21-es, II. félévi Klinikai Biostatisztika PhD kurzus tematikája, előadásai, frissítve: 2021-02-11 18:31

A kurzus 2021. február 11-én, csütörtökön, 16:30-kor kezdődik, on-line formában. Zoom linket a kurzust felvett hallgatóknak fogunk küldeni. 

A Klinikai Biostatisztika kurzus alkalmai gyakorlattal egybekötött előadások. Az előadások során az Magatartástudományi Intézet honlapján közzétett Zoom etikett előírásai irányadóak (link), különös tekintettel a bekapcsolt kamerára. A jelenlét rögzíthetősége érdekében a teljes név kerüljön megadásra a bejelentkezéskor. 

Jelentkezés a neptun portálon keresztül. 

Tudnivalók: Az előadások egyben gyakorlatok is. Javasolt, hogy minden hallgató olyan saját/tanszéki számítógéppel, melyre a Statistica szoftver előzetesen telepítésre került. Parallel a bemutatott példákkal egyéni gyakorlás is történik. A kurzus során 2-3 beadandó feladatsor kerül majd kiosztásra olyan feladatokkal, amelyek addig elhangzottak. A saját számítógépen való gyakorlás és a beadandó feladatok folyamatos megoldása kritériuma a kurzus teljesítésének. A 3 beküldött házifeladat a vizsgára bocsátás feltétele. 

Vizsga: valós adatbázis és példák megoldása Statistica szoftverrel egyénileg, saját számítógépen. Amennyiben ez nem oldható meg mindenkinek, akkor a vizsgát a NET számítógépes teremben rendezzük majd meg, ahol a számítógép használat biztosított lesz.

A gyakorló feladatok, adatbázisok, feladatsorok ezen a honlapon lesznek elérhetők.

Gyakorló feladat 1: Hipotetikus adatok a DOWN példához

Gyakorló feladat 2: Hipotetikus adatok (Ráta_adatbázis) az annualizált ráta, és a konfidencia intervallum számításához

A kurzushoz tartozó tankönyv: Biostatisztika a klinikumban

További felkészülési lehetőség SAS felhasználóknak: Dinya Elek: Biometria a klinikumban (Medicina)

További tananyag: A 2020/21-es tanáév őszi szemeszter “Bevezetés a Biometriába” c. kurzus ábraanyagai: Adatredukció; ANOVA; Diszkrét változók; Egy és többváltozós logisztikus regresszió; Hipotézis vizsgálat; Populáció, minta és adatok; Regresszió; Robusztus tesztek; Tervezes; Tervezés-erő, random blokk

Tudnivalók a vizsgáról:

VÁLTOZÁS! NET számítógépes teremben május 27-én és június 10-én, 16.00-18:00 (Járványügyi helyzet függvényében változhat). A Vizsga személyes jelenléttel, egy időpontban lehetséges. 

4 összetett feladatot tartalmazó feladatsor (4×25 pont)

Gyakorló adatbázis a házifeladatokhoz: MintaAdatbázis_2021

1. házifeladat példái letölthetők itt , beadandó: március 21-ig. Megoldások 1. Eredmények 1 

2. házifeladat példái: letöltés,  beadandó: április 18-ig! Megoldások 2.

Eredmények 2

3. házifeladat, példák: Letöltés. Beadandó május 23-ig!

Eredmények 3 és vizsgára hozott pontok

Értékelés: 0-50 nem felet meg, 51-75 megfelelt, >75 kiv. megfelelt.

Annak, aki 3 gyakorló feladatsort hibátlan megoldással határidőre beküldött, annyiszor 20 pontot jóváírunk, ahány helyes feladatot visszaküldött. 

A feladatlap kijavítása után lehetőség van szóban javítani, ahol minden előadás cím egy tétel, és annak a rövid kifejtésével kell felelni. 

Vizsgázni mindenkinek el kell jönnie, azoknak is, akik 3 jó megoldást küldenek vissza!

A beadott feladatok eredménye és a vizsgán felhasználható pontok megtalálhatók lesznek az alábbi linken:  

1.+2.+3. házifeladat alapján megadott pontok: ld. fent

Vizsgaadatbázis 2021 előre letölthető lesz itt! Vizsga adatbázis 2021

Az elhangzott előadások felvétele a Moodle rendszerben folyamatosan elérhető lesz a kurzus során. 

A kurzus tematikája:

Időpont Előadás címe Előadó
     
2021.02.11 Vizsgálattervezés, a biostatisztikai munka folyamata általában, power analízis  Vizsgálattervezés_Poweranalízis2021 Prohászka Zoltán
2021.02.18

Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában 

Adatredukció_TöbbszörösElemzés2021

Prohászka Zoltán
2021.02.25 Lineáris korreláció,- regresszió. Példák. Korreláció_lineáris regresszió_2021 Sinkovits György
2021.03.04

Folyamatos változások előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös lineáris regresszió, példák. Sokváltozós_lin_regresszió_előadás

Gyakorló_adatbázis

Dinya Elek
2021.03.11 Paraméteres és nem paraméteres próbák alkalmazása folytonos változók esetén (t tesztek, egy szempontos ANOVA). Csoportok_összehasonlítása_előadás Sinkovits György
2021.03.18 Kontingencia táblák, pédák (Fisher’s Exact teszt, chi-négyzet próba) Előadás anyaga Prohászka Zoltán
2021.03.25 Események időbeli előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A Cox regresszió előadás  Dinya Elek
2021.04.01 Szünet, Nagyhét Szünet
2021.04.08 Két és többirányú változás együttes elemzése. A több-szempontos variancia analízis Előadás:  ANOVA-T-2×2 Makara Gábor
2021.04.15 Variancia analízis, példák megoldása a Statistica programmal ANOVA-T-ismétléses Makara Gábor
2021.04.22 Gyógyszerkinetikai vizsgálatok statisztikai alapjai, példák. Gyógyszerkinetikai_alapokA Dinya Elek
2021.04.29 Igen-nem változás előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös logisztikus regresszió, példák. Előadás Prohászka Zoltán
2021.05.06 A biostatisztikai elemzés helye az orvostudományban I. Laboratóriumi vizsgálatok  alapvető értékelési szempontjai, ROC analízis, példák. Előadás Prohászka Zoltán
2021.05.13 A biotatisztikai elemzés helye az orvostudományban II. A klinikai epidemiológia és populációgenetika alapfogalmai és az alkalmazott statisztikai módszerek  előadás Prohászka Zoltán
2021.05.20 Hogyan olvassunk kritikusan orvosi cikkeket? A klinikai biostatisztikai munka minősége, mint az értékelés alapvető szempontja.  Előadás Prohászka Zoltán
2021.05.27 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen) IDŐPONT TÖRÖLVE!   
2021.06.10 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen)