Betűméret: A A A

Klinikai Biostatisztika 2019

A 2018/2019-es, II. félévi Klinikai Biostatisztika PhD kurzus tematikája, előadásai

A kurzus 2019. 02. 13-án, szerdán,17:00-kor kezdődik, minden előadás helyszíne: EOK Hári terem

Jelentkezés a neptun portálon keresztül.

Tudnivalók: Az előadások egyben gyakorlatok is. Javasolt, hogy minden hallgató olyan saját/tanszéki laptopot hozzon magával az előadásokra, melyre a Statistica szoftver előzetesen telepítésre került. Parallel a bemutatott példákkal egyéni gyakorlás is történik. A kurzus során 2-3 beadandó feladatsor kerül majd kiosztásra olyan feladatokkal, amelyek addig elhangzottak. A saját laptopon való helyszíni gyakorlás nem kritériuma a kurzus teljesítésének, elegendő a beadandó feladatok folyamatos megoldása és a vizsgán való feladatmegoldás.

Vizsga: valós adatbázis és példák megoldása Statistica szoftverrel egyénileg, saját laptopon. Amennyiben ez nem oldható meg mindenkinek, akkor a vizsgát a NET számítógépes teremben rendezzük majd meg, ahol a számítógép használat biztosított lesz.

A gyakorló feladatok, adatbázisok, feladatsorok ezen a honlapon lesznek elérhetők.

Gyakorló feladat 1: Hipotetikus adatok a DOWN példához

További felkészülési lehetőség SAS felhasználóknak: Dinya Elek: Biometria a klinikumban (Medicina)

Tudnivalók a vizsgáról:

NET számítógépes teremben május 29-én és június 5-én, 16.00-18:00

4 összetett feladatot tartalmazó feladatsor (4×25 pont)

Gyakorló adatbázis_2019

Feladat1_2019 Első házifeladat március 20-ig

Adatbázis adatbázis_2019 2. házifeladathoz

2. házifeladat példái: letöltés  beadandó: április 22-ig! 

3. házifeladat, példák: letöltés. Beadandó május 20-ig!

Értékelés: 0-50 nem felet meg, 51-75 megfelelt, >75 kiv. megfelelt.

Annak, aki gyakorló feladatsort hibátlan megoldással határidőre beküldött, annyiszor 20 pontot jóváírunk, ahány helyes feladatot visszaküldött. 

A feladatlap kijavítása után lehetőség van szóban javítani, ahol minden előadás cím egy tétel, és annak a rövid kifejtésével kell felelni. 

Vizsgázni mindenkinek el kell jönnie, azoknak is, akik 3 jó megoldást küldenek vissza!

A beadott feladatok eredménye és a vizsgán felhasználható pontok megtalálhatók az alábbi linken:  

1.+2.+3. házifeladat alapján megadott pontok  (2019-05-27)

Vizsgaadatbázis 2019 előre letölthető! 

A kurzus tematikája:

 

 

Klinikai Biostatisztika PhD kurzus
Minden alkalom az EOK Hári teremben kerül megrendezésre szerdánként 17:00-18:30 között, elmélet egybekötve gyakorlattal.

Javasolt, hogy minden hallgató olyan saját/tanszéki laptopot hozzon magával az előadásokra, melyre a Statistica szoftver előzetesen telepítésre került.

Jelentkezés: Neptun,

felvilágosítás: prohaszka.zoltan@med.semmelweis-univ.hu 

Időpont Előadás címe Előadó  
2019.02.06 Tárgyfelvétel, ekkor nincs előadás!    
2019.02.13

Vizsgálattervezés_Power analízis

A statisztikai munka folyamata általában 

Prohászka Zoltán  
2019.02.20 Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában, Adatredukció_Előadás anyaga Prohászka Zoltán  
2019.02.27 Lineáris korreláció,- regresszió. Előadás  Példák. Prohászka Zoltán  
2019.03.06 Folyamatos változások előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös lineáris regresszió, előadás, példák.  Dinya Elek  
2019.03.13 Paraméteres és nem paraméteres próbák alkalmazása folytonos változók esetén (t tesztek, egy szempontos ANOVA). T_teszt_ANOVA_Előadás Prohászka Zoltán  
2019.03.20

Kontingencia táblák, pédák (Fisher’s Exact teszt, chi-négyzet próba)

ÉS Kaplan-Meier analízis (bemutatás)

Előadás_anyaga 

Prohászka Zoltán  
2019.03.27 Események időbeli előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A Cox regresszió Előadás anyaga Dinya Elek  
2019.04.03

Két és többirányú változás együttes elemzése. A több-szempontos variancia analízis Háttéranyag 

ANOVA-többszempontos_előadás

Makara Gábor  
2019.04.10 Variancia analízis, példák megoldása a Statistica programmal ANOVA-gyakorlás Makara Gábor  
2019.04.17 Gyógyszerkinetikai vizsgálatok statisztikai alapjai, példák. előadás anyaga  Dinya Elek  
2019.04.24 Igen-nem változás előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös logisztikus regresszió, példák, Logisztikus regresszió, előadásA Prohászka Zoltán  
2019.05.08 A biostatisztikai elemzés helye az orvostudományban I. Laboratóriumi vizsgálatok  alapvető értékelési szempontjai, ROC analízis, előadás példák Prohászka Zoltán  
2019.05.15 A biotatisztikai elemzés helye az orvostudományban II. A klinikai epidemiológia és populációgenetika alapfogalmai és az alkalmazott statisztikai módszerek  Előadás anyaga Prohászka Zoltán  
2019.05.22 Hogyan olvassunk kritikusan orvosi cikkeket? A klinikai biostatisztikai munka minősége, mint az értékelés alapvető szempontja. Kritikus_cikkolvasás_2019 Prohászka Zoltán  
2019.05.29 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen, ill. a NET számítógép teremben)    
2019.06.05 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen, ill. a NET számítógép teremben)