Betűméret: A A A

Klinikai Biostatisztika 2021

A 2020/21-es, II. félévi Klinikai Biostatisztika PhD kurzus tematikája, előadásai

A kurzus 2021. február 11-én, csütörtökön, 16:30-kor kezdődik, on-line formában. Zoom linket a kurzust felvett hallgatóknak fogunk küldeni. 

Jelentkezés a neptun portálon keresztül.

Tudnivalók: Az előadások egyben gyakorlatok is. Javasolt, hogy minden hallgató olyan saját/tanszéki számítógéppek, melyre a Statistica szoftver előzetesen telepítésre került. Parallel a bemutatott példákkal egyéni gyakorlás is történik. A kurzus során 2-3 beadandó feladatsor kerül majd kiosztásra olyan feladatokkal, amelyek addig elhangzottak. A saját számítógépen való gyakorlás és a beadandó feladatok folyamatos megoldása kritériuma a kurzus teljesítésének. 

Vizsga: valós adatbázis és példák megoldása Statistica szoftverrel egyénileg, saját számítógépen. Amennyiben ez nem oldható meg mindenkinek, akkor a vizsgát a NET számítógépes teremben rendezzük majd meg, ahol a számítógép használat biztosított lesz.

A gyakorló feladatok, adatbázisok, feladatsorok ezen a honlapon lesznek elérhetők.

Gyakorló feladat 1: Hipotetikus adatok a DOWN példához

További felkészülési lehetőség SAS felhasználóknak: Dinya Elek: Biometria a klinikumban (Medicina)

Tudnivalók a vizsgáról:

NET számítógépes teremben május 27-én és június 10-én, 16.00-18:00

4 összetett feladatot tartalmazó feladatsor (4×25 pont)

Gyakorló adatbázis_2021

Feladat1_2021 Első házifeladat március 20-ig

Adatbázis adatbázis_2021 2. házifeladathoz

2. házifeladat példái: letöltés  beadandó: április 22-ig! 

3. házifeladat, példák: letöltés. Beadandó május 20-ig!

Értékelés: 0-50 nem felet meg, 51-75 megfelelt, >75 kiv. megfelelt.

Annak, aki gyakorló feladatsort hibátlan megoldással határidőre beküldött, annyiszor 20 pontot jóváírunk, ahány helyes feladatot visszaküldött. 

A feladatlap kijavítása után lehetőség van szóban javítani, ahol minden előadás cím egy tétel, és annak a rövid kifejtésével kell felelni. 

Vizsgázni mindenkinek el kell jönnie, azoknak is, akik 3 jó megoldást küldenek vissza!

A beadott feladatok eredménye és a vizsgán felhasználható pontok megtalálhatók lesznek az alábbi linken:  

1.+2.+3. házifeladat alapján megadott pontok  ()

Vizsgaadatbázis 2021 előre letölthető lesz! 

A kurzus tematikája:

Időpont Előadás címe Előadó
     
2021.02.11 Vizsgálattervezés, a biostatisztikai munka folyamata általában, power analízis    Prohászka Zoltán
2021.02.18 Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában  Prohászka Zoltán
2021.02.25 Lineáris korreláció,- regresszió. Példák. Sinkovits György
2021.03.04 Folyamatos változások előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös lineáris regresszió, példák.  Dinya Elek
2021.03.11 Paraméteres és nem paraméteres próbák alkalmazása folytonos változók esetén (t tesztek, egy szempontos ANOVA).  Sinkovits György
2021.03.18 Kontingencia táblák, pédák (Fisher’s Exact teszt, chi-négyzet próba) Prohászka Zoltán
2021.03.25 Események időbeli előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A Cox regresszió  Dinya Elek
2021.04.01 Szünet, Nagyhét Szünet
2021.04.08 Két és többirányú változás együttes elemzése. A több-szempontos variancia analízis  Makara Gábor
2021.04.15 Variancia analízis, példák megoldása a Statistica programmal  Makara Gábor
2021.04.22 Gyógyszerkinetikai vizsgálatok statisztikai alapjai, példák. Dinya Elek
2021.04.29 Igen-nem változás előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös logisztikus regresszió, példák Prohászka Zoltán
2021.05.06 A biostatisztikai elemzés helye az orvostudományban I. Laboratóriumi vizsgálatok  alapvető értékelési szempontjai, ROC analízis, példák Prohászka Zoltán
2021.05.13 A biotatisztikai elemzés helye az orvostudományban II. A klinikai epidemiológia és populációgenetika alapfogalmai és az alkalmazott statisztikai módszerek  Prohászka Zoltán
2021.05.20 Hogyan olvassunk kritikusan orvosi cikkeket? A klinikai biostatisztikai munka minősége, mint az értékelés alapvető szempontja.  Prohászka Zoltán
2021.05.27 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen)  
2021.06.10 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen)