Betűméret: A A A

Endotélsejt munkacsoport

vWF

Munkatársak

Cervenak László, MSc, PhD, tudományos főmunkatárs, munkacsoport vezető
Kajdácsi Erika, MSc, tudományos segédmunkatárs
Jani Péter, MSc, PhD hallgató

Belgyógyászati Klinikánkon hagyományosan kutatott terület a népbetegségnek számító ateroszklerózis, amely a szívinfarktus és a stroke patogenetikai hátterében áll. Az endotélsejtek ateroszklerózisban betöltött szerepéről a 90’-es években egyre több adat vált nyilvánvalóvá, így 1999-ben a Kutatólaboratórium keretein belül megalakult az Endotélsejt munkacsoport. A kezdeti célkitűzés – az ateroszklerózisban betöltött szerep vizsgálata – pár év alatt kibővült, és a munkacsoportunk az endotélsejtek és a komplement rendszer interakcióját is elkezdte tanulmányozni in vitro körülmények között. Végül, kooperációban a Kutatólaboratórium többi munkacsoportjával, bekapcsolódtunk különböző betegségekben szenvedők endotélsejt funkciójának kutatásába szérum-, ill. plazmaminták biomarker méréseivel.

Módszerek

Kísérleteink zömét emberi köldökzsinór vénából preparált endotélsejteken (HUVEC) végezzük. A preparálás menetét több hazai endotélsejtekkel foglalkozó laboratórium is tőlünk vette át. A sejtek válaszreakcióit több szinten, sokféle módszerrel vizsgáljuk. A proliferáció tesztelésére Alamar Blue módszert használunk, a citotoxicitást SYBR-Green segítségével határozzuk meg. Fehérjék sejten belüli ill. sejtfelszíni expresszióját Western-blot és sejtes ELISA módszerekkel, míg szolúbilis termékek koncentrációját szendvics ELISA módszerekkel vizsgáljuk. Szignáltranszdukció elemzésére immunfluoreszcens mikroszkópiát és Western-blotot használunk. Szintén fluoreszcens mikroszkópiával határozzuk meg az endotélsejtek és a leukociták közötti adhézió mértékét. Áramlási citometriát, konfokális mikroszkópiát és az mRNS mennyiség real-time PCR-rel történő meghatározását műszerek hiányában kooperációs partnereinknél, de jórészt magunk végezzük. Ezen kívül igénybe szoktunk venni egyéb, kifinomult módszereket (pl. surface plasmon resonance, tömegspektrometria, micro-array), amelyeknél kooperációs partnereink végzik a szükséges méréseket.

Pályázatok

1999 óta a következő pályázatokban vettünk részt: NKFP 1-047 (MediChem) – Receptor tirozin kináz gátló molekulák tesztelése, NKFP 0020-2002 (MolDiag) – Adhéziós molekulák és növekedési faktorok vizsgálata carotis endarterectomiás műtéten átesett betegeknél, NKFP 1A005_04 (MediChem2) – Receptor tirozin kináz gátló szerek kémiai srtuktúrája és az endotélsejtekre gyakorolt hatása közötti összefüggés vizsgálata, EUCenter 2002 (Athernet, FP5ACM) – Ateroszklerózist vizsgáló kutatói hálózat kiépítése, ETT 2003 (Dr. Romics László)– Monoklonális koleszterin ellenes antitestek előállítása, OTKA 46837 (2004-2007, Dr. Prohászka Zoltán) – Humán és bakteriális hősokkfehérjék hatása endotélsejtekre, OTKA 49164 (2005-2008, Dr. Cervenak László) – Koleszterint felismerő monoklonális IgG ellenanyagok karakterizálása, OTKA 72689 (2008-2011, Dr. Prohászka Zoltán) – Szívelégtelenség prediktorainak modellezése endotélsejteken.

Kooperációs partnerek

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet – Dr. Geiszt Miklós
Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet – Dr. Kőhidai László
MTA Enzimológiai Intézet – Dr. Gál Péter
Országos Onkológiai Intézet, Patogenetikai Osztály – Doleschall Zoltán
ELTE Immunológiai Tanszék – Dr. László Glória, Dr. Matkó János
Vichem Kft. – Dr. Őrfi László, Dr. Kéri György

Publikációk

Pdf formátumban