Font Sizes: A A A

Publications: TMA pathogenesis

Mikes B, Sinkovits G, Farkas P, Csuka D, Razso K, Reti M, Radvanyi G, Demeter J, Prohaszka Z: Carboxiterminal pro-endothelin-1 as an endothelial cell biomarker in thrombotic thrombocytopenic purpura., THROMB HAEMOSTASIS 115: (5), 2016
Nozal P, Bernabeu-Herrero ME, Uzonyi B, Szilagyi A, Hyvarinen S, Prohaszka Z, Jokiranta TS, Sanchez-Corral P, Lopez-Trascasa M, Jozsi M: Heterogeneity but individual constancy of epitopes, isotypes and avidity of factor H autoantibodies in atypical hemolytic uremic syndrome., MOL IMMUNOL 70: 47-55, 2016
Szarvas Nóra, Szilágyi Ágnes, Csuka Dorottya, Takács Beáta, Rusai Krisztina, Müller Thomas, Arbeiter Klaus, Réti Marienn, Haris Ágnes, Wagner László, Török Szilárd, Kelen Kata, Szabó Attila J, Reusz György S, Morgan B Paul, Prohászka Zoltán: Genetic analysis and functional characterization of novel mutations in a series of patients with atypical hemolytic uremic syndrome, MOL IMMUNOL 71: 10-22, 2016
Ágnes Szilágyi, Zsuzsa Györke, Csaba Bereczki, Kata Kelen, Péter Tóth-Heyn, Tivadar Tulassay, György S Reusz, Attila J Szabó, Zoltán Prohászka: The use of a rapid fluorogenic neuraminidase assay to differentiate acute Streptococcus pneumoniae-associated hemolytic uremic syndrome (HUS) from other forms of HUS, CLIN CHEM LAB MED 53: (4) e117-e119, 2015
Bhattacharjee A, Reuter S, Trojnar E, Kolodziejczyk R, Seeberger H, Hyvarinen S, Uzonyi B, Szilagyi A, Prohaszka Z, Goldman A, Józsi M, Jokiranta TS: The Major Autoantibody Epitope on Factor H in Atypical Hemolytic Uremic Syndrome Is Structurally Different from Its Homologous Site in Factor H-related Protein 1, Supporting a Novel Model for Induction of Autoimmunity in This Disease., J BIOL CHEM 290: (15) 9500-9510, 2015
Frida C Mohlin, Sara C. Nilsson, Tanja Kersnik Levart, Ema Golubovic, Krisztina Rusai, Thomas Müller-Sacherer, Klaus Arbeiter, Éva Pállinger, Nóra Szarvas, Dorottya Csuka, Ágnes Szilágyi, Bruno O. Villoutreix, Zoltán Prohászka, Anna M. Blom: Functional characterization of two novel non-synonymous alterations in CD46 and a Q950H change in factor H found in atypical hemolytic uremic syndrome patients., MOL IMMUNOL 65: (2) 367-376, 2015
Szarvas Nóra: A komplement alternatív út regulációjának szerepe hemolitikus urémiás szindrómában, PhD Doktri értekezés, 2016
Janszky Noémi: A XIII-as faktor szerepének vizsgálata atípusos hemolitikus urémiás szindrómában olvadáspont analízissel, szekvenálással és aktivitás méréssel, Orvosképzés 2015, 1: 145, 2015
Trojnár Eszter, Uray Katalin, Sakari Jokiranta, Prohászka Zoltán: B cell epitope analysis of factor H autoantibodies in autoimmune haemolytic uremic syndrome, Mol Immunol., 67: (1) 189, 2015, 2015
Trojnár Eszter: Patogén baktériumtörzsek H faktor és CFHR1 kötésének összehasonlító vizsgálata autoimmun hemolítikus urémiás szindróma tükrében, Korányi Frigyes Tudományos Fórum Absztraktfüzet, 2015
Péter Farkas, Dorottya Csuka, Bálint Mikes, György Sinkovits, Marienn Réti, Endre Németh, Kristóf Rácz, Krisztina Madách, Mihály Gergely, Judit Demeter, Zoltán Prohászka: Complement activation, inflammation and relative ADAMTS13deficiency in secondary thrombotic microangiopathies, Immunobiology 222 (2017) 119–127, 2017
Jonatan Leffler, Zoltán Prohászka Bálint Mikes, György Sinkovits, Katarzyna Ciacma, Péter Farkas, Marienn Réti, Kata Kelen, György S. Reusz, Attila J. Szabó, Myriam Martin and Anna M. Blom: Decreased Neutrophil Extracellular Trap Degradation in Shiga Toxin-Associated Haemolytic Uraemic Syndrome, J Innate Immun 2017;9:12–21, 2017
György Sinkovits, Ágnes Szilágyi, Péter Farkas, Dóra Inotai, Anikó Szilvási, Attila Tordai, Katalin Rázsó, Marienn Réti, Zoltán Prohászka: The role of human leukocyte antigen DRB1-DQB1 haplotypes in the susceptibility to acquired idiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura, Human Immunology 78 (2017) 80–87, 2017
: Eszter Trojnár, Mihály Józsi, Katalin Uray, Dorottya Csuka, Ágnes Szilágyi, Danko Milosevic, Vesna D. Stojanoviæ, Brankica Spasojeviæ, Krisztina Rusai, Thomas Müller, Klaus Arbeiter, Kata Kelen, Attila J. Szabó, György S. Reusz, Satu Hyvärinen, T. Sakari Jokiranta and Zoltán Prohászka: Analysis of Linear Antibody Epitopes on Factor H and CFHR1 Using Sera of Patients with Autoimmune Atypical Hemolytic Uremic Syndrome, Front. Immunol., 8 (2017) Article 302, 2017
Á gnes Szil á gyi , Zsuzsa Gy ö rke , Csaba Bereczki , Kata Kelen , P é ter T ó th-Heyn , Tivadar   Tulassay , Gy ö rgy S. Reusz , Attila J. Szab ó and Zolt á n Proh á szka: The use of a rapid fluorogenic neuraminidase assay to differentiate acute Streptococcus pneumoniae -associated hemolytic uremic syndrome (HUS) from other forms of HUS, Clin Chem Lab Med 2014, DOI 10.1515/cclm-2014-0400, 2014
Beáta Takács, Nóra Szarvas, Ágnes Szilágyi, Zoltán Prohászka: ALLELE-SPECIFIC ANALYIS OF COMPLEMENT FACTOR H PROTEIN IN ATYPICAL HAEMOLITIC UREMIC SYNDROME, A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Sinkovits György, Uray Katalin, Réti Marienn, Prohászka Zoltán: Antitestek kötődésének vizsgálata az ADAMTS13 enzim lineáris epitópjaihoz TTP-s betegekben, A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság XII. Kongresszusa, 2014
Sinkovits György, Uray Katalin, Réti Marienn, Tordai Attila, Szilágyi Ágnes, Prohászka Zoltán: Investigation of HLA association and epitope specificity of anti-ADAMTS13 antibodies / Anti-ADAMTS13 antitestek HLA-kapcsoltságának és epitópspecificitásának vizsgálata (, A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Dorottya Csuka, Frida C. Mohlin, Sara C. Nilsson, Anna M. Blom, Tanja Kersnik Levart, Ema Golubovic, Krisztina Rusai-Heindl, Thomas Müller-Sacherer, Klaus Arbeiter, Éva Pállinger, Nóra Szarvas, Ágnes Szilágyi, Zoltán Prohászka.: Functional characterization of novel non-synonymous alterations in CD46 and factor H found in atypical hemolytic uremic syndrome patients., A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Mikes Bálint, Sinkovits György , Farkas Péter , Réti Marienn, Prohászka Zoltán: Endothelium aktiváció akut thromboticu thrombocytopeniás purpurában és összefüggései a komplement rendszer aktivációjával, A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Prohászka Zoltán, Varga Lilian, Szilágyi Ágnes: Complement factor-H-related (CFHR) proteins 1 and 3 and the regulation of the alternative pathway activation, A Magyar Immunológiai Társaság 43. Vándorgyűlése, 2014
Prohászka Zoltán: Indication and interpretation of diagnostic complement tests, Meeting of the Austrian Working Group for Pediatric Kidney Diseases, 2014
Prohászka Zoltán: A hemolitikus urémiás szindróma klasszifikációja és laboratóriumi diagnosztikája, Magyar Nefrológiai Társaság Naggyűlése, Eger, 2014
Mihály Józsi a,∗, Stefanie Reuterb, Pilar Nozalc, Margarita López-Trascasac,d, Pilar Sánchez-Corrald,e, Zoltán Prohászkaf, Barbara Uzonyig: Autoantibodies to complement components in C3 glomerulopathy and atypical hemolytic uremic syndrome, Immunology Letters 160 (2014) 163–171, 2014
Nóra Szarvas, Ágnes Szilágyi, Velibor Tasic, Valbona Nushi-Stavileci, Aspazija Sofijanova, Zoran Gucev, Miklós Szabó, Attila Szabó, Lilla Szeifert, György Reusz, Krisztina Rusa, Klaus Arbeiter, Thomas Mülle, Zoltán Prohászka: First-line therapy in atypical hemolytic uremic syndrome: consideration on infants with a poor prognosis, Ital J Pediatr. 2014 Dec 11;40(1):101. [Epub ahead of print], 2014
Mikes B1, Sinkovits G1, Farkas P1, Csuka D1, Schlammadinger A2, Rázsó K2, Demeter J3, Domján G3, Réti M4, Prohászka Z5.: Elevated plasma neutrophil elastase concentration is associated with disease activity in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura., Thromb Res. 2014 Apr;133(4):616-21. doi: 10.1016/j.thromres.2014.01.034. Epub 2014 Feb 1., 2014
Szilagyi Á, Kiss N, Kelen K, Reusz G, Szabo A J, Prohaszka Z: The use of a rapid fluorogenic neuraminidase assay to differentiate Streptococcus pneumoniae-associated haemolytic uremic syndrome (HUS) from other forms of HUS, MOLECULAR IMMUNOLOGY 56:(3) p. 244. (2013), 2013
Prohászka Zoltán: The role of innate immune mechanisms in the pathogenesis of thrombotic microangiopathies, Immunológiai Szemle; V. (3) p11, 2013, 2013
Trojnár Eszter (oh): A komplement H faktor elleni autoantitestek B-sejt epitóp analízise gyermekkori autoimmun hemolitikus urémiás szindrómában, Orvosképzés, 2013; LXXXVIII: (1), p128, 2013
Szilágyi A, Kiss N, Bereczki C, Tálosi G, Rácz K, Túri S, Györke Z, Simon E, Horváth E, Kelen K, Reusz GS, Szabó AJ, Tulassay T, Prohászka Z.: The role of complement in Streptococcus pneumoniae-associated haemolytic uraemic syndrome., Nephrol Dial Transplant (2013) 28: 2237–2245, 2013
Kopp A, Strobel S, Tortajada A, Rodríguez de Córdoba S, Sánchez-Corral P, Prohászka Z, López-Trascasa M, Józsi M.: Atypical hemolytic uremic syndrome-associated variants and autoantibodies impair binding of factor h and factor h-related protein 1 to pentraxin 3, J Immunol. 2012 Aug 15;189(4):1858-67, 2012
Réti M, Farkas P, Csuka D, Rázsó K, Schlammadinger Á, Udvardy ML, Madách K, Domján G, Bereczki C, Reusz GS, Szabó AJ, Prohászka Z.: Complement activation in thrombotic thrombocytopenic purpura., J Thromb Haemost. 2012 May;10(5):791-8., 2012
Prohászka Z, Varga L, Füst G.: The use of ‘real-time’ complement analysis to differentiate atypical haemolytic uraemic syndrome from other forms of thrombotic microangiopathies., Br J Haematol. 2012 Aug;158(3):424-5., 2012
Kiss Nóra, Szilágyi Ágnes, Varga Lilian, Christina Mitterbauer, Prohászka Zoltán: Funkciónyeréses mutációk vizsgálata atípusos haemolyticus uraemiás szindrómás betegekben, Magyar Nephrológiai Társaság XXIX. Nagygyűlése, Siófok, 2012.október 4-6, 2012
Zoltán Prohászka, Ágnes Szilágyi, Nóra Kiss, Lilian Varga, †George Füst: The use of ’real-time’ complement analysis to differentiate atypical hemolytic uraemic syndrome from other forms of thrombotic microangiopathies, XXIV. International Complement Workshop Chania, Crete, Greece, 10-15 October 2012, 2012
Szilágyi A, Kiss N, Bereczki C, Tálosi G, Rácz K, Túri S, Györke Z, Simon E, Horváth E, Kelen K, Reusz GS, Szabó AJ, Tulassay T, Prohászka Z.: The role of complement in Streptococcus pneumoniae-associated haemolytic uraemic syndrome., Nephrol Dial Transplant. 2013 Sep;28(9):2237-45. doi: 10.1093/ndt/gft198. Epub 2013 Jun 19., 2013
Kopp A, Strobel S, Tortajada A, Rodríguez de Córdoba S, Sánchez-Corral P, Prohászka Z, López-Trascasa M, Józsi M.: Atypical hemolytic uremic syndrome-associated variants and autoantibodies impair binding of factor h and factor h-related protein 1 to pentraxin 3., J Immunol. 2012 Aug 15;189(4):1858-67. doi: 10.4049/jimmunol.1200357. Epub 2012 Jul 11., 2012
Réti M, Farkas P, Csuka D, Rázsó K, Schlammadinger Á, Udvardy ML, Madách K, Domján G, Bereczki C, Reusz GS, Szabó AJ, Prohászka Z.: Complement activation in thrombotic thrombocytopenic purpura., J Thromb Haemost. 2012 May;10(5):791-8. doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04674.x., 2012