Betűméret: A A A

IIAB működési rendje

A Bizottság működési rendje

A Bizottság rendszeres időközönként (legalább félévente), előre megtervezett program szerint ülésezik. Üléseiről feljegyzést, emlékeztetőt készít a Klinikai Központ elnöke részére, amelyet a Kórházhigiénés osztály egyetemi honlapján  publikál. Ezek az emlékeztetők szolgálhatnak az éves beszámoló és a következő évi munkaterv alapjául.

A Bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Infektológiai tanszéki csoport vezetője dönt. Szavazati joggal az állandó tagok bírnak, az eseti meghívottaknak tanácskozási joguk van.

A Bizottság akkor szavazóképes, ha a tagok 2/3-a az ülésen megjelenik.
– A Bizottság tagjai helyettesíthetőek.
– A jegyzőkönyvben a döntések rögzítése a szavazati arány megjelölésével történik, az ellenvélemények is dokumentálásra kerülnek.
– A Bizottság kapcsolattartási formaként az elektronikus levelezést használja.
– A Bizottság munkaterven kívüli összehívását bármely tag kezdeményezheti.
A Bizottság Elnöke: Dr.Jákó Kinga (jako.kinga@semmelweis-univ.hu), OFMI igazgató
A Bizottság Titkára: Dr.Antmann Katalin (antmann.katalin@semmelweis-univ.hu), a Kórházhigiénés osztály vezetője
Állandó, nevesített tagok tagok:
Dr.Ludwig Endre, Dr.Kristóf Katalin, Dr.Hankó Balázs, Dr.Kriván Gergely, Dr.Iványi Zsolt, Dr.Fazakas János, Dr.Nobilis András, Kormos Ágnes
Állandó meghívottak: Kórházhigiénés osztály közegészségügyi-járványügyi felügyelői

Az aktuális téma szerint meghívottak
Foglalkozásegészségügyi Szolgálat vezetője
A klinikai szakmák képviselői
A nem-betegellátási területek képviselői (Szolgáltatási osztály, Élelmezési osztály,
Takarító szolgálatok