Betűméret: A A A

IIAB feladatai

Az IIAB feladata

A Bizottság feladata az Egyetemi Infekciókontroll és Antibiotikum Program kidolgozása

* A helyi antibiotikum és infekciókontroll programnak illeszkednie kell a nemzeti program célkitűzéseihez illetve a saját helyi problémákra kell választ adnia. A program – célkitűzései és megvalósulása – évente felülbírálandó.

* A helyi infekciókontroll program felbecsüli a problémákat és elősegíti, támogatja a megfelelő színvonalú betegellátást.
Sarokkövét képezik a programnak az epidemiológiai adatokból levonható következtetések.
Kiemelt területei a programnak
– az intézményi antibiotikum politika kidolgozása és megvalósulásának ellenőrzése,
– az antibiotikum rezisztencia nyomon követése,
– az izolációs politika,
– a sterilanyag ellátás,
– a megfelelő fertőtlenítési metodikák alkalmazása,
– a fertőzés prevenció az ápolásban
– a megfelelő képzés, továbbképzés a betegellátásban résztvevők számára.

Az IIAB részletes feladatai:
– Meghatározza az Egyetem infekciókontroll alapelveit, stratégiáját.
– Jóváhagyja az Egyetem éves Infekciókontroll Program tervét, ezen belül az aktív surveillance éves programját.
– Folyamatosan elemzi az antibiotikum fogyasztásról, a bakteriális rezisztencia alakulásáról, a nozokomiális infekciók alakulásáról gyűjtött adatokat.
– Javaslatokat tesz az infekciókontroll tevékenység során feltárt problémák megoldására.
– Kialakítja, működteti és ellenőrzi a helyi antibiotikum felhasználás és hasznosítás monitort és összehangolja az antibiotikum alkalmazásával kapcsolatos adminisztratív és szakmai teendőket, ezen kívül rendszeresen elemzi és szabályozza az antibiotikum profilaxist.
– A vonatkozó hazai és nemzetközi ajánlásokat és irányelveket a helyi viszonyokra adaptálva elkészíti a helyi szabályozó dokumentumokat.
– Támogatja a Kórházhigiénés osztály tevékenységét, ha lehet, célzott források előteremtésével is.
– Elősegíti és támogatja a személyzet infekciókontroll képzését
– Egy-egy új technológia bevezetése előtt áttekinti az ebből származó infekciós kockázatot;
– Gondoskodik arról, hogy esetleges járvány esetén a járványkivizsgálás zökkenőmentes legyen, minden szükséges adat rendelkezésre álljon
– Átépítések, renoválások, átalakítások előtt áttekinti a terveket az infekciókontroll szempontjából