Betűméret: A A A

Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság

Semmelweis Egyetem Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság

Az egyetemi szintű Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Klinikai Központ Elnökének szakmai tanácsadó testülete, javaslat tételi joggal rendelkezik, javaslatait az Elnöknek készíti írásos formában.
( a “20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről” szerinti definíció: az infekciókontroll tevékenységet – beleértve az antibiotikumok alkalmazásának területét is – irányító és felügyelő multidiszciplináris bizottság)

 

Tagjai

Állandó tagok:

A Bizottság Elnöke: a Klinikai Központ Orvosszakmai Igazgatója
A Bizottság Titkára: a Kórházhigiénés osztály mindenkori vezetője
Infektológiai tanszéki csoport vezetője
Mikrobiológiai laboratórium vezetője
Egyetemi Gyógyszertár igazgatója vagy az általa megbízott személy
A Gyógyszerterápiás Bizottság Antibiotikum Bizottságának delegáltja
A Klinikai Központ Elnöke által kinevezett ápolási megbízott

Az aktuális téma szerint meghívottak
Kórházhigiénés osztály közegészségügyi-járványügyi felügyelői
Foglalkozásegészségügyi Szolgálat vezetője
A klinikai szakmák képviselői
A nem-betegellátási területek képviselői (Szolgáltatási osztály, Élelmezési osztály,
Takarító szolgálatok