Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 12.
240506 Összes oltás
14164 Beoltott Semmelweis Polgár

A Semmelweis Egyetem címere az intézmény első számú jelképe, az egyetem képi beazonosítására szolgál. A címer szerepel minden online és nyomtatott, papíralapú külső- és belső kommunikációs céllal készített megjelenésben.

A Semmelweis Egyetem címere 2000 óta jelképezi az egységes Universitast. Az egyetemi címer a hazai egyetemi hagyományok szellemében került kialakításra, heraldikailag is tükrözve a karok összetartozását. A karok címerei a korábbi egyetemek és karok hagyományőrzéssel számon tartott szimbólumait örökítették meg, olyan formában, hogy egyidejűleg az Universitashoz tartozásukat is kifejezzék.

A Semmelweis Egyetem címerének használatára vonatkozó szabályok

Összegyetemi szintű kommunikáció esetén az egyetem címere, kari kommunikáció esetén az egyetemi és/vagy a kari címerek szerepeltetése engedélyezett (részletesen lásd Arculati kéziköny és Kommunikációs Szabályzat). Ebben az esetben külön engedélyeztetésre nincs szükség.

Külső partnerrel megvalósuló kommunikáció, megjelenés esetén az egyetemi címer használatát a KRI szakmai véleményezését követően rektor engedélyezheti. A címerhasználatot csak egyetemi szervezeti egység igényelheti a Kommunikációs Szabályzat 5. számú mellékletében található bejelentő lap kitöltésével (doc). A kari címerek felhasználásról az illetékes kar dékánja dönthet.

Az emblémák megjelenítésében – amennyiben ennek technikai feltételei adottak – a teljes címer színes vagy monokróm változata élvez elsőbbséget. A címer felhasználása során tilos annak elforgatása, eltérés a megadott arányoktól, a betűtípus megváltoztatása. Színes címer használatakor csak a heraldikailag helyes színek használhatóak. Monokróm címerek használata esetén a fekete (és a szürke árnyalatok), az „egyetemi kék”, a fehér, az arany és az ezüst színek fogadhatóak el.

Saját emblémák (logó) használata

Bármely szervezeti egységnek lehetősége van saját embléma (logó) készíttetésre és használatra az Arculati Kézikönyv iránymutatásának megfelelően.

sz_liliom_k_atl