Betűméret: A A A

Magunkról

A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ (a továbbiakban e szakasz tekintetében: Központ) az Egyetem által az erre irányuló megbízás,vagy kutatói kezdeményezés alapján megszervezett klinikai vizsgálatok előkészítéséhez, megszervezéséhez, lefolytatásához és a kapcsolódó belső monitoringhoz szükséges tevékenységeket támogató és koordináló központi szervezeti egység.

A Központ a hatáskörébe tartozó kutatások (pdf) esetében a feladatellátás szempontjából teljes körűen koordinálja a kapcsolódó szakmai, gazdasági, jogi, adminisztratív és műszaki feladatokat, míg az egyes feladatokhoz kapcsolódó irányítási jogkörökre az általános irányítási szabályok az irányadóak.

A Központot a rektor irányítja. A rektor irányítási jogkörének gyakorlásában a tudományos és innovációs rektorhelyettes vesz részt azzal, hogy az ügyrend, eljárásrendek és humánerőforrás vonatkozásában a klinikai rektorhelyettes egyetértése szükséges. A kancellár hatáskörébe tartozó feladatokat a kancellár irányítja, azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlására az általános szabályok az irányadóak.

A Központ irányításával összefüggő feladatok ellátása során a rektori és a kancellári irányítás alá tartozó központi szervezeti egységek együttműködnek.

A Központot az igazgató vezeti. A kancellári feladatok koordinálását a gazdasági hivatalvezető végzi.

A Központ önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

A Központ feladatkörében:
a) összehangolja a klinikai vizsgálatokhoz kapcsolódó, vizsgálóhelyeken átívelő egyetemi támogató tevékenységeket,
b) segítséget nyújt a klinikai vizsgálati tevékenységekre vonatkozó eljárások kidolgozásában az egységes központi egyetemi szabályzó környezet kialakításának érdekében,
c) a vizsgálóhelyekkel együttműködve koordinálja a klinikai vizsgálatokat érintő támogató folyamatokat a klinikai vizsgálat megszervezése és lefolytatása során,
d) a klinikai kutatásokat érintő marketing és üzletfejlesztési tevékenységben együttműködés a KFI Üzletfejlesztési Központtal.

A Központ feladatainak és működésének részletes szabályait a tudományos és innovációs rektorhelyettes által előkészített, a Szenátus által elfogadott szabályzat rögzíti.