Általános tudnivalók

 

 • Az Egyetemen a távvizsgáztatás a Zoom és a Moodle rendszeren keresztül telekonferencia programmal történik.
 • A vizsgázó személyazonosságának igazolása a vizsga megkezdése előtt történik fényképes személyazonossági igazolvány alapján.
 • A vizsgázó köteles a vizsga egész időtartama alatt valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen egyértelműen felismerhető úgy, hogy az arca és a felsőteste folyamatosan látható a vizsgáztató számára.
 • A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy ismeri és elfogadja a távvizsgáztatás szabályozását, továbbá elfogadja, hogy egy adott elektronikus felületen történik a vizsgáztatás, melynek működésével tisztában van.
 • A vizsgázó a távvizsga során nem használhat headsetet vagy fej/fülhallgatót.
 • A távvizsga megkezdése előtt minden vizsgázó szóban nyilatkozik arról, hogy
 1. a) a beszámolás során meg nem engedett eszközt, továbbá segítő személyt nem alkalmaz;
 2. b) nem alkalmaz olyan eszközt/módszert/alkalmazást, vagy bármely más segédeszközt, amellyel a vizsgáztató értékelését a valós tudásánál kedvezőbb minősítésre sarkallná.
 • A vizsgáról a Zoom rendszerben videófelvétel készül, melyet 3 napig őriz meg a rendszer.
 • A távvizsga keretében rögzített kommunikációt sem a vizsgáztató, sem a vizsgázó nem továbbíthatja, oszthatja meg, vagy teheti jogosulatlan személy számára elérhetővé.
 • A távvizsga során a vizsgáztató azonnal megválaszolandó kérdéseket tesz fel a hallgató számára.
 • Amennyiben a kapcsolat a vizsgázó és a vizsgáztató között megszakad, de a vizsgázó rövid időn belül vissza tud lépni a Zoom felületre, a vizsga folytatódik. A vizsgáztató saját hatáskörében dönti el, hogy a videokapcsolat helyreállítása alatt eltelt időtartamot elfogadja-e.

 

Az online írásbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalók – Pszichopatológia II.

 

 • A Pszichopatológia II. tárgy vizsgaidőpontja május 25-e 10:00 óra.
 • A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. Ezzel kapcsolatban a jelölteknek teendőjük nincs, a jelentkezéseket a tanszéki oktatásszervező végzi el.
 • A távvizsga szabályainak megfelelően a személyazonosság igazolása a tesztfelület megnyitása előtt történik a Zoom rendszeren keresztül 9:30 és 10:00 óra között a személyi igazolvány szám alapján. A ZOOM belépés linkjét e-mail-ben kapják a hallgatók a vizsga előtti napon.
 • A vizsga formája online tesztkitöltés a Moodle-ban. A tesztsort 10:00 órakor lehet megnyitni a Moodle-ban, a kitöltésre 80 perc áll rendelkezésre.
 • A tesztek egyszeres és többszörös feleletválasztós kérdésekből állnak. Az elégséges osztályzat eléréséhez, és ezzel a tárgy teljesítéséhez a maximális pontszám (100 pont) 61%-ának (61 pont) elérése szükséges. A vizsga eredménye a NEPTUN rendszerben a személyes adatlapjukon elérhető a vizsga után.
 • Az a hallgató, aki a többszörös feleletválasztós kérdések esetében tendenciaszerűen az összes választ bejelöli, automatikusan elégtelen osztályzatot kap!

 

 

Tájékoztató az online szóbeli vizsga menetéről

 

 • Az Egyetemen a távvizsgáztatás a Zoom rendszeren keresztül telekonferencia programmal történik.
 • A vizsgázó személyazonosságának igazolása a vizsga megkezdése előtt történik fényképes személyazonossági igazolvány alapján.
 • A vizsgázó köteles a vizsga egész időtartama alatt valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen egyértelműen felismerhető úgy, hogy keze és felsőteste folyamatosan látható a vizsgáztató számára.
 • A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy ismeri és elfogadja a távvizsgáztatás szabályozását, továbbá elfogadja, hogy egy adott elektronikus felületen történik a vizsgáztatás, melynek működésével tisztában van.
 • A vizsgázó a távvizsga során nem használhat headsetet vagy fej/fülhallgatót.
 • A távvizsga megkezdése előtt minden vizsgázó szóban nyilatkozik arról, hogy
 1. a beszámolás során meg nem engedett eszközt, továbbá segítő személyt nem alkalmaz;
 2. nem alkalmaz olyan eszközt/módszert/alkalmazást, vagy bármely más segédeszközt, amellyel a vizsgáztató értékelését a valós tudásánál kedvezőbb minősítésre sarkallná.
 • A vizsgáról a Zoom rendszerben videófelvétel készül, melyet 3 napig őriz meg a rendszer.
 • A távvizsga keretében rögzített kommunikációt sem a vizsgáztató, sem a vizsgázó nem továbbíthatja, oszthatja meg, vagy teheti jogosulatlan személy számára elérhetővé.
 • A távvizsga során a vizsgáztató azonnal megválaszolandó kérdéseket tesz fel a hallgató számára.
 • Amennyiben a kapcsolat a vizsgázó és a vizsgáztató között megszakad, de a vizsgázó rövid időn belül vissza tud lépni a Zoom felületre, a vizsga folytatódik. A vizsgáztató saját hatáskörében dönti el, hogy a videokapcsolat helyreállítása alatt eltelt időtartamot elfogadja-e.

 

 

 1. május 15.