Prof. Dr. Szél Ágoston
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

Budapesten született 1955-ben. 1974-ben érettségizett a Budapesti József Attila Gimnáziumban, angolul, oroszul és németül tanult. Egyetemünkön általános orvosi diplomát szerzett 1980-ban. 1989-ben kandidátus, 1996-ban az MTA doktora lett és habilitált. 1997-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Egyetemi pályafutását a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetben töltötte, ahol ma intézetigazgató egyetemi tanár. 1993 óta a Doktori Tanácsa elnöke, egyben a Molekuláris Orvostud. DI törzstagja és témavezetője. Korábban az ÁOK oktatási dékánhelyettese volt. Elnöke vagyok a Kar Oktatási és Kreditbizottságának és tagja a Habilitációs Bizottságnak. Évekig volt OTKA zsűrielnök, a Bólyai Ösztöndíj bíráló bizottsági tagja; az FTT szakbizottsági tagja, az Oktatási Minisztérium tanácsadója, a Magyar Örökség Díj Kuratóriumi tagja. Elnöke a Magyar Anatómusok Társaságának és tagja más tudományos társaságoknak. Érdeklődési területei: anatómia, szövettan, fejlődéstan, idegtudomány, fejlődésbiológia, klinikai anatómia; összehasonlító fotoreceptor- és retinamorfológia, színeslátás, elektron­mikroszkópia. Tudományos tevékenységeit 150 közlemény, 350-es kumulatív IF, 1400 idézettség jelzi. Hosszabb-rövidebb tanulmányutat töltött Brüsszelben, Berlinben, Göteborgban, Lundban, Lyonban és San Diegóban. Az Eü. Min. Kiváló Dolgozója és a SOTE Kiváló Dolgozója kitüntetésben; Lenhossék-díjban; Huzella-díjban és Ipolyi Arnold-díjban részesült.