Prof. Dr. Merkely Béla
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ Kardiológiai Tanszék
klinikai rektorhelyettes

Jelenlegi beosztása

tanszékvezető – Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ
Kardiológiai Tanszék (2007. júl. 1-től)
egyetemi tanár – Semmelweis Egyetem (2008. szept. 1-től)
igazgató – Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika
(2013. július 1-től)
elnök – Semmelweis Egyetem Klinikai Központ (2015. október 1-től)
klinikai rektorhelyettes – Semmelweis Egyetem (2015. október 1-től)
elnök – Egészségügyi Szakmai Kollégium Kardiológia Tagozat (2016. február 15-től)
Iskolák:

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar (1984-1991.)
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (2006-2009.) okleveles egészségügyi szakmenedzser
Semmelweis Egyetem Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Egészségügyi Menedzser mesterképző szak (2013-2014.) okleveles egészségügyi menedzser – Master of Health Management (MSc)
Szakmai képzés:

1996-ban belgyógyászati szakvizsgát, 1998-ban kardiológiai szakvizsgát tett. 2005-ben lipidológus képesítést, 2007-ben Transthoracalis echocardiographias licenszt (honoris causa-2 szint) kapott, és az első magyar elektrofiziológusként az európai (EHRA) Cardiac Pacing and ICD Accreditationt is megszerezte. 2009-ben Intervenciós Kardiológiai licensz (expert szint) vizsgát tett, majd ugyanebben az évben megszerezte az Okleveles Egészségügyi Szakmenedzseri diplomát (Semmelweis Egyetem), 2013-ban obezitológus diplomát kap.

Oktatói tevékenység:

1991-től TDK témavezetőként, rektori pályamunkák, szakdolgozatok, illetve diplomamunkák témavezetőjeként, előadóként, gyakorlatvezetőként és vizsgáztatóként vesz részt a medikusok oktatásában. 2000-től PhD alprogram- és témavezető, majd 2007-től az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Szív-és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma c. programjának vezetője. 2004-től kardiológus rezidensek mentora, kardiológiai, aneszteziológia és intenzív terápia, valamint belgyógyászati rezidensek tutora. 2007-től – tanszékvezetőként – feladata a három nyelven folyó graduális és posztgraduális kardiológiai oktatás irányítása.

Emellett a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozási Bizottságának alelnöke, a Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka Értékelő Bizottság tagja, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke. 2008-tól a Kardiológiai Szakmai Grémium, 2013-tól a ’Orvosi rehabilitáció a kardiológia területén’ ráépített szakmai képzést koordináló Grémium elnöke.

Tudományos munkásság:

1999-ben PhD-fokozatot (Kamrai ritmuszavarok mechanizmusának experimentális és klinikai vizsgálata) szerzett. 2006-ban elnyerte az MTA doktora címet (Tachyarrhythmiák patomechanizmusai és új elektrofiziológiai nonfarmakológiás kezelési módszerei), valamint habilitált a Semmelweis Egyetemen (kardiológia). 1994-től folyamatosan mintegy 15 támogatott kutatási pályázat témavezetője ill. projektvezetője.