Dr. Szijártó Attila
I. Sz. Sebészeti Klinika

Önéletrajz

Dr. Szijártó Attila 1976. május 24-én született, Budapesten. 2001-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Azóta egyetemünk I. sz. Sebészeti Klinikáján dolgozik, jelenleg egyetemi docensként. 2016 júliusától a Klinika igazgató-helyettese.

Klinikai munka:
​​2008-ban sebészet szakvizsgát szerzett kiválóan megfelelt minősítéssel. ​Érdeklődési területe a máj, epe és hasnyálmirigy megbetegedések sebészete; jártasságot szerzett percutan epeúti intrervenciók és terápiás endoszkópos ellátások terén. Számos rövidebb külföldi tanulmányút (Pelikan Center – Basingstoke, Egyesült Királyság; St Mark’s Hospital London) mellett hosszabb időt töltött Japánban ahol a kyotoi egyetem májsebészeti és transzplantációs centrumában fellow-ként dolgozott. Jelenleg onkológia szakképzésben vesz részt.

​Tudományos tevékenység: ​
Sebészeti szakképzése alatt továbbfolytatta, egyetemi tanulmányai során​ megkezdett preklinikai, experimentális kutatásait, melynek eredményeként 2007-ben Ph.D. fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel „Az ischaemiás tolerancia növelésének lehetőségei a májsebészetben” címmel. ​Klinikai munkája mellett az I. sz. Sebészeti Klinikán mentorával újraélesztette a Kísérletes Sebészeti Részleget, melynek 2003-tól vezetője. Kutatási területe sebészeti kórállapotok patofiziológia vizsgálata, ezen belül is külön hangsúlyt kapott az ischaemiás és reperfúziós kórállapot, illetve ezen kórfolyamatokat befolyásoló kondícionálási technikák vizsgálata. A klinikán működő érsebészeti munkacsoporttal való szoros együttműködés eredményként az alsó végtagi kritikus ischaeamiás folyamatok tanulmányozására mind kísérletes, mind klinikai vonalon külön hangsúlyt fektetett. Sebészeti érdeklődési területének megfelelően a májsebészeti és regenerációs vizsgálatok képezték és képzik munkacsoportjának főbb kutatási irányvonalát.
2016 decemberében MTA doktori címet szerzett(„Az ischaemiás kórállapotok befolyásolhatósága az idő függvényében”).
​​Kutatómunkájának elismeréseként 2014. májusában a Europen Society for Surgical Research 49. nemzetközi kongresszusának elnöke volt. Szerkesztőbizottsági tagságai: European Surgical Research; Frontiers in Surgery. Számos hazai (SE, Szegedi Tudományegyetem, MTA-TTK) és nemzetközi (Aachen, Jéna, Amsterdam, Bréma) kollaborációt tart fenn. Összesen: 183 (124 hazai és 59 nemzetközi) előadás első és társszerzője. Közleményeink száma 57, összesített impakt faktora: 79,8; hivatkozásainak száma 350, Hirsch indexe: 10. Számos hazai és nemzetközi díj, pályázat nyertese, kiemelendő: MTA – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj; Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány nyertese, SE – Merit-díj, Pro optimo merito in pancreato-oncologica.​

​​Oktatói tevékenysége
​Rendszeresen tart előadásokat és gyakorlatokat magyar és angol nyelven, a „Gondolkodó Sebészet” kurzus vezetője. Eddig 8​4 TDK hallgató témavezetője, akik eredményei közé sorolható: ​54 előadás (​40 díjazott) SE TDK Konferenciáján; ​14 (ebből ​8 díjazott) OTDK részvétel, ​21 nemzetközi TDK konferencia részvétel. 2​3​ rektori pályamunka és 3​9 szakdolgozat; ​6 Semmelweis egyetemi kiváló diákkörös és 2 MTA – Pro Scientia Aranyérem díjazott hallgató témavezetője. 2010-től a SE Tudományos Diákköri Tanácsának tagja; oktatói munkája elismeréseként kiváló TDK hallgató nevelő kitüntetést kapott. Jelenleg a SE Doktori Iskolájában 3 különböző témában indított képzés kapcsán 3 végzett, négy 2015-ben fokozatot szerző és további 2 PhD hallgató témavezetője.

Szakma társasági és szakmapolitikai tevékenysége:
​ Kutatási tevékenysége mellett különös hangsúlyt fektet a szakorvosképzés minőségének fejlesztésére, mely indíttatásból kollégáival megalapította a Fiatal Sebészek Szekcióját (FiSeSz), melynek 3 éve elnöke és ezzel az éves kongresszusok elnöke is egyben. A FiSeSz támogatására létrejött alapítvány kuratóriumának elnöke. Mentori feladatokat lát el jelenleg 3 sebészeti szakorvosképzésben részt vevő kolléga kapcsán. A Semmelweis Egyetem Klinikai Bizottságának tagja. Számos (összesen 15) hazai és nemzetközi társaság tagja, melyek közül vezetőségi (Magyar Gasztroenterológiai Társaság, FIGAMU), illetve tisztviselői szerepet tölt be a Magyar Sebész Társaságban pénztárosként, a FiSeSz elnökeként, az ESSR alelnökeként. Az Interacademical Medical Panel (IAMP) – Young Physician Leadership szekciója alumni tagjának választották 2014-ben.