Dr. Kékesi Violetta
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Egyetemi docens

Dr. Kékesi Violetta 1955-ben született Budapesten. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék Kutató Laboratóriumának vezetője, egyetemi docens, az orvostudomány kandidátusa.

Egyetemi tanulmányok: Diplomáját 1979-ben az ELTE Természettudományi Kar biológia-kémia szakán szerezte, summa cum laude minősítéssel.

Szakmai képzés: Tanulmányutakat tett a SAS pozsonyi Élettani és Kórélettani Intézetében (1984); a Heidelbergi Egyetem Kísérletes Sebészeti Intézetében (1988); rendszeres szakmai képzésben vett részt 1996-tól az Országos Gyógyszerészeti Intézet kihelyezett ülésein, 2002-től a Szent István Egyetem Patológiai Intézetében. 1983 és 2004 között számos külföldi szakmai úton, konferencián vett részt és szerepelt előadóként Angliában, Belgiumban, Csehországban, Finnországban, Izraelben, Görögországban, Olaszországban, Svájcban, Németországban.

Oktatói tevékenység: 1985-től orvostanhallgatók, biológus és állatorvos hallgatók képzését végzi a keringésélettan és kórélettan területén TDK témavezetőként, rektori pályamunkák, szakdolgozatok, illetve diplomamunkák konzulenseként, előadóként. 1993-tól témavezető majd alprogramvezető a Szív- és Érrendszeri Betegségek Élettana és Klinikuma PhD programban, 1996-tól előadásokat tart a doktori képzés keretében, féléves gyakorlatokat vezet, 2003-tól ad elő a másoddiplomás (orvosmérnöki) képzésben.

Tudományos munkásság: 1983-ban ELTE természettudományi doktori vizsgát tett és summa cum laude doktori címet nyert A metabolikus vaszkuláris adaptáció hatásmechanizmusának tanulmányozása emlős miokardiumban c. dolgozatával. Az MTA orvostudomány kandidátusa címet 1996-ban szerezte meg Az ischaemiás szívizom védelme a sinus coronarius-intervenciók útján: hemodinamikai alapok c. disszertációjával. 1997-től folyamatosan kutatási támogatások résztvevő kutatója, 2001-től témavezetője, publikációs és konferenciatámogatások kedvezményezettje. Kutatómunkájának eredményeit rangos magyar és nemzetközi folyóiratokban publikálja.

Publikációinak száma: 267, a folyóirat-közleményeké 112, ezek összegzett impakt faktora 80,1 a független idézettség száma 398. Szakfolyóiratok felkért referense; rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Tagja számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak. A Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék TDK felelőse, a Szív- és Érrendszeri Betegségek Élettana és Klinikuma PhD program koordinátora. Mintegy 50 PhD doktori tézis opponense vagy szigorlati bizottsági tagja, nagyszámú egyetemi szakdolgozat, rektori pályázat bírálója. Szakmai, oktatói és tudományos tevékenységéért a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának díjában és kiváló tudományos diákköri nevelő kitüntetésben részesült.