Dr. ifj. Sótonyi Péter
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék

Végzettség
általános orvos
általános sebészet
érsebészet
egészségbiztosítás
igazságügyi szakértő – sebészet

Tudományos fokozatok
2004: Ph.D.
2014: med.habil

Kutatási témák
A Nociceptin/Orphanin FQ kardiovaszkuláris megbetegedésekben és a stressz válaszban betöltött szerepének klinikai vizsgálata.
A mechanikai stressz thrombus képződés folyamatában betöltött szerepének vizsgálata humán mintákon
Az aorta aneurizmák radiológiai vizsgálata és geometriai modellezése
Hosszabb külföldi tanulmányutak
1993: HUMSIRC cseregyakorlat, Can Ruti University Hospital, Barcelona-Badalona, Spanyolország, általános sebészet, 1 hónap
1994: HUMSIRC cseregyakorlat, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, általános sebészet, 1 hónap
1995: TEMPUS-ERASMUS ösztöndíj, Catholic University of Leuven, Belgium, általános, mellkas és szívsebészet, 3 hónap
1997-1998: DAAD ösztöndíj, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, Department of Transplantation and Surgery, 10 hónap, témavezető: Prof. Dr. Björn Nashan
1998: SFB Forshungs Project, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, Department of Transplantation and Surgery, 5 hónap, témavezető: Prof. Dr. Björn Nashan

Mentori motiváció
„Nem az győz, aki a legtöbb tehetséggel rendelkezik, hanem az, aki tudja, hogyan kell tehetségét használni!” (Bob Gass). A Kerpel Frónius Ödön Tehetséggondozó Program kiemelt fontosságú része a Semmelweis Egyetem graduális és a korai postgraduális oktatásának. Az átlagon felüli teljesítményt – legyen az tudomány, művészet, sport – meg kell becsülnünk és tehetségeinket segíteni kell abban, hogy pályájukat a legjobb íven kezdjék el. Mentorként legfőbb feladatomnak azt tartom, hogy a rám bízott hallgatók mindennapokban felmerülő problémáira a saját látásmódomnak és tapasztalatomnak megfelelően gyakorlati válaszokat adjak. Szakmai kérdésekben a hallgatók leginkább a tudományos vagy klinikai témavezetőjükre támaszkodhatnak. Viszont gyakran érnek olyan válaszutakhoz, amikor külső szemlélőként véleményem segítséget jelenthet a döntéseik meghozatalában. Az elmúlt években én legalább annyit tanultam a rám bízott hallgatóktól, mint amennyi segítséget én adhattam nekik.