Az Alumni Igazgatótanács feladatai az Alumni Igazgatóság hosszú távú működési céljainak meghatározása; az egyetemi Alumni Stratégia és Karrierstratégia meghatározása és teljesülésének ellenőrzése; az Alumni Igazgatóság folyamatos ellenőrzése; az egyetemi hallgatók karriertervezését érintő főbb célok meghatározása; egyetemi hallgatók munkavállalását érintő főbb karriertrendek, jogszabályok és a munkavállalási környezet monitorozása; az Alumni Igazgatóság és az Egyetem más szervezeti egységei működésének összehangolása; legalább kéthavonta az Alumni Igazgató beszámoltatása az Igazgatóság működéséről és az Alumni közösséget érintő feladatok végrehajtásának állásáról; az Alumni Igazgatóság beszerzéseinek szakmai véleményezése; az Alumni Igazgatóság egyes rendezvényein az Igazgatóság bemutatása, népszerűsítése, megjelenés; döntés Alumni tag kizárásáról.

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2018. január 1-től 2020 december 31-ig a 153/2017. (XII. 14.) számú szenátusi határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 143/2018. (XI. 29.) határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság,  Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság,  Alumni Igazgatótanács hallgatói (Doktorandusz) összetételének a változásáról

Kapcsolattartó: Ivánné Jacsó Anikó
Email: alumni-iroda@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes
Tagok: Dr. Szász Károly kancellár
  Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi tanár
  Dr. Vincze Zoltán professzor emeritus
  Földesi Renáta főiskolai tanársegéd
  Dr. Bérczi Viktor egyetemi tanár
  Dr. Rosivall László professzor emeritus
  Dr. Fejérdy Pál professzor emeritus
  Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella főiskolai tanár
  Dr. Tretter László egyetemi tanár
  Dr. Kardon Tamás egyetemi docens
  Dr. Sallai Imre doktorandusz, DÖK
  Domján Alex egyetemi hallgató, ISAS
  Winkler Thomas egyetemi hallgató, DSVS
  Suszterics-Fülöp Noémi IÖCS elnöke
  Dr. Szécsényi Nagy Balázs  
  Kiss Viktória egyetemi hallgató

 

Ügyrend

Éves beszámoló