E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás

 a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól szóló E/1/2023. (I.26.) számú rektori–kancellári utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

 

1. §

 

(1) Az E/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári utasítás 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Krízis-támogatásban részesült munkavállalónak a támogatás feltételeként vállalnia kell, hogy a támogatás kifizetésétől számított egy éven belül, egymillió forintot elérő támogatás esetén a kifizetéstől számított két éven belül a Semmelweis Egyetemmel fennálló munkaviszonyának, szolgálati jogviszonyának megszüntetését nem fogja kezdeményezni (ideértve a rendes felmondás és a munkavállaló által kezdeményezett közös megegyezés esetét). Amennyiben a krízis támogatásban részesült munkavállaló a támogatás kifizetését követő egy éven belül – egymillió forintot elérő támogatás esetén két éven belül – mégis kezdeményezi munkaviszonyának/szolgálati jogviszonyának megszüntetését, úgy a támogatás arányos részének (az egy évből fennmaradó időtartamra arányosított részének) visszafizetésére köteles.”

(2) Az E/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári utasítás 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az E/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári utasítás E/…/2023. (…) számú rektori-kancellári utasítással megállapított 1. § (6) bekezdését a módosítás hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(3) Az E/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári utasítás 1. melléklete helyébe, jelen utasítás 1. melléklete lép.

 

2. § 

(1) Felhatalmazom a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasításban foglalt rendelkezések a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól szóló E/1/2023. (I.26.) számú rektori–kancellári utasítás egységes szerkezetben történő beépítésére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

Budapest, 2023. április 24.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         

              rektor                                              kancellár    


E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól szóló E/1/2023. (I.26.) számú rektori–kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás

E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól szóló E/1/2023. (I.26.) számú rektori–kancellári utasítás módosításáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás 1. sz. melléklete