RKE/5/2023. (IV.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

az RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás

a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról

(egységes szerkezetben) módosításáról

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1. rész Szervezeti és Működési Rend 3. § (4) bekezdés d) pontjában, a Gazdálkodási szabályzat 2.2. (3)-(4) bekezdésében és a Kötelezettségvállalási szabályzat 2.3.2.1. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adjuk ki:

 

1. §

A kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás 8. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A fenntartott szakképző és köznevelési intézmények esetében az (1) bekezdés szerint meghatározott kötelezettségvállalási jogkört a jogkör jogosultja akként gyakorolja, hogy a kötelezettségvállalás érvényességéhez

a) szakképző intézmények esetében a Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatójának

b) a Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központ szervezetébe tartozó köznevelési intézmények esetében a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatójának

c) A Semmelweis Napköziotthonos Óvoda esetében a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesnek

a jóváhagyása szükséges.”

 

2. §

A kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás 1. számú melléklete helyébe jelen utasítás 1. számú melléklete lép.

 

3. §

A kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás 2. számú melléklete helyébe jelen utasítás 2. számú melléklete lép.

 

4. §

(1) Felhatalmazzuk a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasításban foglalt rendelkezések a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) szóló RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás egységes szerkezetben történő beépítésére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzétételt követő napon hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

 

Budapest, 2023. április 20.

  

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                       a Klinikai Központ elnöke


RKE/5/2023. (IV.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás az RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/5/2023. (IV.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

RKE/5/2023. (IV.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás az RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) módosításáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/5/2023. (IV.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás 1. sz. melléklete

RKE/5/2023. (IV.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás az RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben) módosításáról 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/5/2023. (IV.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás 2. sz. melléklete