E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás

a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás módosításáról

 

  

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint a 27. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

(1) Az E/5/2022. (X.10.) számú rektori-kancellári utasítás 2. § (1) bekezdés b)-c) pontjában, (3) bekezdésében, valamint (6) bekezdés a) pontjában a „18 Celsius-fok” szövegrész helyébe „19 Celsius-fok” szövegrész lép.

(2) Az E/5/2022. (X.10.) számú rektori-kancellári utasítás 2. § (4) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül.

(3) Az E/5/2022. (X.10.) számú rektori-kancellári utasítás (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A felelősök a megfelelő felhasználói magatartást napi szintű ellenőrzéssel (hőmérésekkel összekötve), jegyzőkönyvezés mellett ellenőrzik. E körben szükséges ellenőrizni, hogy a felhasználók nem alkalmaznak a Munkahelyi biztonságszervezési szabályzat II. Könyv Tűzvédelmi Szabályzat által meg nem engedett módon kiegészítő fűtőtesteket. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megalapozzák a vétkes munkavállaló fegyelmi felelősségre vonását.

(4) Az E/5/2022. (X.10.) számú rektori-kancellári utasítás a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki, valamint egyidejűleg a (8)-(9) bekezdés számozása (10)-(11) bekezdés számozásra módosul:

„(8) Fűtésre is alkalmas klímaberendezések kizárólag a Műszaki Főigazgatóság Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóság (LFÜI) igazgatója engedélyével alkalmazhatók az LFÜI által elfogadott és/vagy elvégzett ellenőrző mérések alapján. A kiegészítő fűtés ezen módja kizárólag a jelen utasításban meghatározott minimum hőmérsékleti értékek elérésére alkalmazható.

(9) Kiegészítő elektromos fűtőtestek kizárólag az LFÜI igazgatója engedélyével és kizárólag az LFÜI által biztosított eszközökkel alkalmazhatók az LFÜI által elfogadott és/vagy elvégzett ellenőrző mérések alapján. A kiegészítő fűtés ezen módja kizárólag a jelen utasításban meghatározott minimum hőmérsékleti értékek elérésére alkalmazható.”

2. §

(1) Felhatalmazom a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasításban foglalt rendelkezések a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás egységes szerkezetben történő beépítésére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

 

Budapest, 2023. február 28.

 

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         

              rektor                                              kancellár    


E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás