E/11/2022. (XII.21.) sz. rektori-kancellári utasítás

a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről szóló E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás módosításáról

  

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről szóló E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás (a továbbiakban: Utasítás) módosításáról az alábbi utasítást adjuk ki.

 

1.§

(1) Az Utasítás 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló valamennyi oktatóra és tudományos kutatóra, továbbá a Semmelweis Egyetem hallgatójára.”

(2) Az Utasítás 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Egyetem egyszeri keresetkiegészítésben részesíti az 1. § (2) bekezdés szerinti azon szerzőket, akiknek a Scimago Journal Rank (SJR) legfrissebb szakterületi listáján a legfelső 10 százalékba tartozó, D1 minősítésű és egyben impaktfaktorral rendelkező folyóiratban levelező szerzőként (corresponding author) 2022. október 1-jétől olyan tudományos (MTMT-be feltöltött) közleményük jelenik meg, melynek besorolása a Web of Science adatbázisban „article” vagy „review”, továbbá affiliációként az Egyetemet jelölték meg.”

(3) Az Utasítás 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Ha az (1) bekezdésnek megfelelő közleménynek több szerzője van, a díj összege a levelező szerző és az 1. § (2) bekezdés szerinti, egyetemi affiliációval rendelkező szerzőtársak között oszlik meg a levelező szerző által megadott arányban.”

(4) Az Utasítás 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a levelező szerző affiliációi között Egyetemen kívüli is szerepel, a (2) bekezdés szerinti díjazás 50 százaléka jár a (3) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával. Nem jelent Egyetemen kívüli affiliációt a pályázati finanszírozáshoz kapcsolódóan kötelezően feltüntetendő további affiliáció, melynek ekként minősítéséről a tudományos és innovációs rektorhelyettes dönt, és az a Központi Könyvtár honlapján elérhető.”

(5) Az Utasítás 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdés szerinti publikáció Web of Science adatbázisban történő megjelenéséről és a 3. § (1) bekezdés szerinti lista közzétételéről a Központi Könyvtár haladéktalanul tájékoztatja a publikáció levelező szerzőjét és az érintett szervezeti egység KFI-kapcsolattartóját a kifizetéshez szükséges űrlap kitöltése és a 2. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele érdekében. A kitöltött űrlapot és nyilatkozatot a KFI-kapcsolattartó küldi meg az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) részére.”

(6) Az Utasítás 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

(7) Az Utasítás 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és egyidejűleg a bekezdés számozása az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Főigazgatóság a 2. § szerinti keresetkiegészítés kifizetéséről haladéktalanul, legkésőbb a jelen § (1) bekezdése szerinti űrlap és nyilatkozat beérkezésétől számított 10 munkanapon belül intézkedik.”

(8) Az Utasítás 4. § (4) bekezdésének számozása (3) bekezdésre módosul.

 

2.§

Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az Utasítás hatálybalépését követően megjelent, az Utasítás 2. § (1) bekezdésének megfelelő valamennyi közlemény esetén alkalmazni kell.

 

Budapest, 2022. december 21.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                        

              rektor                                                kancellár    

 


Az E/11/2022. (XII.21.) sz. rektori-kancellári utasítás – a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről szóló E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/11/2022. (XII.21.) sz. rektori-kancellári utasítás