Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

E/9/2022. (XI.17.) számú rektori–kancellári utasítás

lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról

 

1. §

A Semmelweis Egyetem lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás 11.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

2. §

A lakáscélú kölcsön iránti kérelmet (igénylést) az igénylőnek az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatával együtt a Lakás Bizottság titkárához kell benyújtani 2023. január 31. napjáig. A munkáltatói jogkör gyakorlója javaslatának hiányában az igénylés nem bírálható el. A kölcsönigénylési nyomtatvány letölthető az Egyetem honlapjáról.

 

3. §

Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2022. november 17.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                                

 rektor                                       kancellár  

 


E/9/2022. (XI.17.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/9/2022. (XI.17.) számú rektori–kancellári utasítás