E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás

a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról

(egységes szerkezetben az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel)

Hatály: 2023. március 2-tól

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint a 27. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. §

(1) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem és a fenntartásában lévő valamennyi köznevelési és szakképzési intézmények minden alkalmazottjára.

(2) Jelen utasítás tárgyi hatálya a Semmelweis Egyetem – kivéve az egészségügyi ellátásban részt vevő szervezeti egységeket – és az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények épületeiben megtartott minimumhőmérséklet szabályozásra terjed ki.

2. §

(1) A megnövekedett energiaárak következtében, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az 1. § (2) bekezdés szerinti létesítményekben a fűtési időszakban a következő léghőmérsékletet kell tartani:

a) azokban a köznevelési intézményekben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie,

b) 1 minden más köznevelési és szakképző intézmény épületében a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 19 Celsius-fokot el kell érnie,

c) 2 minden más zárt térben lévő munkahelyen és kizárólag felsőoktatási vagy felnőttképzési tevékenységre használt épületben a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 19 Celsius-fokot el kell érnie.

(2) Ennek megfelelően azokban az épületekben, ahol hőközpont üzemel, ott a szolgáltatót a hőmérséklet módosítására csak a Műszaki Főigazgatóság, valamint a területileg illetékes Tömbigazgatóság illetékes munkatársa utasíthatja úgy, hogy a létesítményekben a fent megadott minimumhőmérséklethez szükséges hőmennyiség kerüljön átadásra.

(3) 3 A hivatalos fűtési időszakban és azon kívül – amennyiben az időjárás ezt indokolja – a fűtési szolgáltatás beindítására kizárólag akkor kerülhet sor a fenti kitételekkel, amennyiben a létesítményben a hőmérséklet 19°C, illetve 20°C alá csökkenne.

(4) 4

(5) A saját hőtermelő berendezéssel (kazánnal) rendelkező létesítmények esetében a HMV előre menő vezeték hőmérséklete minimum 55ºC és maximum 65ºC között legyen.

(6) Az energiamegtakarítási intézkedések megvalósításához kapcsolódóan a tömbigazgatók, a tömbigazgatóságokhoz nem tartozó szervezeti egységek gazdasági vezetői, a kari gazdasági igazgatók és épületfelelősök (a továbbiakban együtt: felelősök) egy héten belül intézkedési tervet készítenek az alábbi feladatok végrehajtására: 

a) 5 közösen határozzák meg a minimum napi háromszori hőmérsékletmérés idejét, valamint a kapott adatokat jegyzőkönyvben rögzítsék. A fűtés beindításakor annyi mérést végezzenek, amellyel a 19ºC-os, illetve 20 ºC-os minimumhőmérséklet beállítást el lehet végezni;

b) a rossz állapotú nyílászárókat mérjék fel, és saját hatáskörben szerezzék be, illetve helyezzék/helyeztessék fel a szükséges öntapadó szigetelő csíkokat;

c) mérjék fel a létesítményen belül elégtelen fűtésű, vagy teljesen fűtetlen területeken a szigeteletlen fűtési és HMV vezetékeket, lássák el ezeket csőhéj szigeteléssel, ahol ez fizikailag kivitelezhető;

d) mérjék fel a létesítményben található csapokat és saját hatáskörben intézkedjenek azok perlátorral történő ellátásáról.

(7) 6 A felelősök a megfelelő felhasználói magatartást napi szintű ellenőrzéssel (hőmérésekkel összekötve), jegyzőkönyvezés mellett ellenőrzik.

(8) 7 Fűtésre is alkalmas klímaberendezések kizárólag a Műszaki Főigazgatóság Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóság (LFÜI) igazgatója engedélyével alkalmazhatók az LFÜI által elfogadott és/vagy elvégzett ellenőrző mérések alapján. A kiegészítő fűtés ezen módja kizárólag a jelen utasításban meghatározott minimum hőmérsékleti értékek elérésére alkalmazható.

(9) 8 Kiegészítő elektromos fűtőtestek kizárólag az LFÜI igazgatója engedélyével és kizárólag az LFÜI által biztosított eszközökkel alkalmazhatók az LFÜI által elfogadott és/vagy elvégzett ellenőrző mérések alapján. A kiegészítő fűtés ezen módja kizárólag a jelen utasításban meghatározott minimum hőmérsékleti értékek elérésére alkalmazható.

(10) 9 A felelősök ellenőrzik és biztosítják az épületekben elhelyezett tudatos energiafogyasztásra vonatkozó tájékoztató anyagok folyamatos elérhetőségét, valamint a szervezeti egységek vezetőinek figyelmét felhívják az ezzel kapcsolatos felelősségükre, illetve a felelősök intézkedéssel kapcsolatos jogkörére.

(11) 10 Az Intézkedési Tervek megvalósulását a Műszaki Főigazgatóság ellenőrzi. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokból adódóan – annak mértékének megfelelően – fegyelmi felelősségre vonásra kerülhet sor.

3. §

(1) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján történő közzététellel lép hatályba és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével hatályon kívül helyezésre kerül a Semmelweis Egyetem létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló K/1/2022. (IX.23.) számú kancellári utasítás.

 

 

Budapest, 2022. október 10.

 

 

Dr. Merkely Béla

Dr. Pavlik Lívia

rektor

kancellár


1 Módosította az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

2 Módosította az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

3 Módosította az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

4 Hatályon kívül helyzet az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

5 Módosította az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

6 Módosította az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

7 Beiktatta az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

8 Beiktatta az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

9 A bekezdés számozását módosította az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.

10 A bekezdés számozását módosította az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023.III.02-tól.


E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás

Hatály: 2022.X.10-2023.III.01.