Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

RKE/8/2022. (VII.06.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

a Klinikai Kutatásokhoz kapcsolódó szerződéskötési és szolgáltatási díjtételek változásáról

 

A Kormány által az Alaptörvény 53. cikke szerint kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az SZMSZ I.1 rész 133. § (3) – (4) bekezdésekben meghatározott, különleges jogrendben alkalmazható átmeneti szabályok szerint, az SZMSZ I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontban meghatározott feladatkörömben a következő utasítást adom ki:

 

Preambulum

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus megváltoztatta a nemzetközi gazdasági környezetet, különös tekintettel az energiaárak emelkedése miatt bekövetkező áremelkedésre, valamint a magyar fizetőeszköz – egyes devizanemekhez viszonyított – átváltási rátájában gyakori ingadozásra.

Az Egyetem pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez ezért szükséges klinikai kutatások során alkalmazott szerződéskötési és szolgáltatási díjak felülvizsgálata és az árstabilitásnak megfelelő módosítása.

1. §

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 137/2015. (XI.26.) számú határozatával elfogadott Külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai című szabályzat 1. melléklete szerinti díjtételek helyett jelen utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.

2. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép, azzal, hogy az 1. sz. melléklet szerinti díjtételeket a folyamatban lévő szerződéskötésekre is alkalmazni kell.

(2) Jelen utasítás a Külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatok szabályai című szabályzat felülvizsgálatáig, de legkésőbb a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig hatályos.

 

Budapest, 2022. július 6.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila           

        rektor                                       kancellár                        a klinikai központ elnöke

 


RKE/8/2022. (VII.06.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Klinikai Kutatásokhoz kapcsolódó szerződéskötési és szolgáltatási díjtételek változásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/8/2022. (VII.06.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

RKE/8/2022. (VII.06.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Klinikai Kutatásokhoz kapcsolódó szerződéskötési és szolgáltatási díjtételek változásáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/8/2022. (VII.06.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 1. sz. melléklete