Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

 

RKE/7/2022. (VI.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a július 1-jei munkaszüneti napról

 

A Semmelweis Egyetemen a július 1-jei munkaszüneti nap az alábbiakban felsorolt – a Klinikai Központ alá tartozó és oda nem tartozó – szervezeti egységekben foglalkoztatott, munkaviszonyban és egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló munkavállalókra terjed ki.

 

Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységek:

 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
 • Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
 • Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
 • Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
 • Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • Fogpótlástani Klinika
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
 • Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ
 • Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
 • Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika
 • Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Klinikai Központ Elnökének Hivatala
 • Klinikai Pszichológiai Tanszék
 • Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Magatartástudományi Intézet
 • Mellkassebészeti Klinika
 • Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinika
 • Neurológiai Klinika
 • Orális Diagnosztikai Tanszék
 • Ortopédiai Klinika
 • Orvosi Képalkotó Klinika
 • Orvosszakmai Főigazgatóság
 • Parodontológiai Klinika
 • Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet
 • Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Pulmonológiai Klinika
 • Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
 • Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet
 • Sürgősségi Orvostani Klinika
 • Szemészeti Klinika
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Urológiai Klinika
 • Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Klinikai Központ alá nem tartozó szervezeti egységek:

 • Családorvosi Tanszék
 • Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság (ideértve a szervezetébe tartozó tömbigazgatóságokat is)
 • FOK Gazdasági Igazgatóság
 • FOK Oktatási Centrum Igazgatóság
 • GYTK Gazdasági Igazgatóság
 • Idegsebészeti Tanszék
 • Onkológiai Tanszék
 • Propedeutikai Tanszék
 • Traumatológiai Tanszék

 

A felsorolásban nem szereplő szervezeti egységekben dolgozó munkatársakra a július 1-jei munkaszüneti nap nem terjed ki. A rendelkezés nem érinti a munkaszüneti napokon is működő szervezeti egységeknél megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.

Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket a zavartalan működés érdekében szíveskedjenek megtenni.

 

Budapest, 2022. június 20.

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                         kancellár                                         elnök


RKE/7/2022. (VI.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a július 1-jei munkaszüneti napról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/7/2022. (VI.20.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás