Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

RKE/6/2022. (VI.01.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról szóló RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki.

1. §

A COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról szóló RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az utasítás személyi hatálya a Pulmonológiai Klinika és a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika egészségügyi és egészségügyben dolgozóira terjed ki, akik közvetlenül részt vesznek az (1) bekezdés szerinti tevékenységekben.”

2. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az Egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép.

(2) Jelen utasításnak a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról szóló RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítással egységes szerkezetbe történő beépítésére felhatalmazza a jogi és igazgatási főigazgatót.

Budapest, 2021. június 1.

 

Dr. Merkely Béla s.k.             Dr. Pavlik Lívia s.k.                              Dr. Szabó Attilas.k.

           rektor                                 kancellár                               a Klinikai Központ elnöke