Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás

 

E/4/2022. (IV. 21.) sz. rektori – kancellári utasítás

a Semmelweis Egyetem szervezeti egységeihez köthető egyetemi rendezvények költségviseléséről

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1.§

(1) A Semmelweis Egyetem önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységei által szervezett, a központi egyetemi rendezvényeken kívüli egyetemi rendezvények azon többletköltségét, amely meghaladja a rendezvényre előzetesen kalkulált – a szervezeti egység és a Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság közötti egyeztetési folyamatban elfogadott költségtervben szereplő – költségeket, az érintett szervezeti egység és a Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság 50%-50%-os arányban viselik.

(2) A Rendezvényszervezési és rendezvénybiztosítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően, amennyiben a rendezvény catering költségei – akár eredendően, akár a többletköltségeknek köszönhetően – meghaladják a hivatkozott szabályzatban meghatározott maximálisan alkalmazható catering költséget, az ehhez szükséges kancellári engedélyre vonatkozó kérelmet az általános eljárásrend szerint be kell nyújtani engedélyeztetésre.

2.§

Záró rendelkezések

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Budapest, 2022. 04. 21.

 

Dr. Merkely Béla                               Dr. Pavlik Lívia

rektor                                                           kancellár


E/4/2022. (IV. 21.) sz. rektori – kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem szervezeti egységeihez köthető egyetemi rendezvények költségviseléséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/4/2022. (IV. 21.) sz. rektori – kancellári utasítás