Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

R/1/2022. (III.22.) SZ. REKTORI UTASÍTÁS

a 19. FINA Úszó, Műúszó, Műugró és Vízilabda Világbajnokság egészségügyi szolgáltatásaival kapcsolatos feladatokról

 

Preambulum

 

2017. után ismét Budapesten rendezik a világ egyik legnagyobb sporteseményét.

A 19. FINA Úszó, Műúszó, Műugró és Vízilabda Világbajnokság egészségügyi szolgáltatásait – 2017-hez hasonlóan – idén is a Semmelweis Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (SEK) fogja biztosítani a Semmelweis Egyetem (SE) szakmai hátterével.

A rendezvény lebonyolításával kapcsolatban – részben, mint a FINA2022 rendezvény Orvosszakmai Vezetője (CMO) – az alábbi döntéseket hoztam, mely döntésekkel kapcsolatban kérem az érintett vezetőket, hogy haladéktalanul egyeztessenek a SEK ügyvezetőjével, Kovács Róberttel.

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) d) bekezdésében és a 29. § (15) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva következő utasítást adom ki:

 

1. Toborzás

A rendezvény lebonyolításához szükséges humán hátteret a SE orvosai, szakdolgozói és egyetemi hallgatói fogják biztosítani.

A konkrét feladatra, napra, sportágra szóló jelentkezés a SEK honlapján – www.semmelweiskft.hu – elérhető.

A jelentkezési időszak 2022. március 23-tól indul és 3 héten keresztül, április 12-ig tart.

Engedélyezem, hogy az ezzel kapcsolatos kommunikációs anyagoknak és információknak az érintettekhez való eljuttatására az egyetem valamennyi zárt kommunikációs csatornáját, illetve a klinikák és egyéb egyetemi épületek közösségi tereit is felhasználjuk.

felelős vezető: Szepesi Dóra, marketing és kommunikációs főigazgató


2. Klinikai ellátás

A rendezvényen résztvevő, várhatóan 6 ezer fő akkreditált külföldi sportoló és sportvezető számára a SE Sürgősségi Orvostani Klinikájának (SOK) Betegfogadó Osztálya (SBO) – és szükség esetén a rajtuk keresztül bevont társklinika – látja el a sürgősségi és szükség esetén a fekvőbeteg ellátási feladatokat.

Az akkreditált vendégek ellátását a normál közfinanszírozott betegforgalomtól elkülönítetten végezzük, melynek professzionális megvalósításához az alábbi döntéseket hoztam:

2.1. Sürgősségi betegfogadás

A Külső Klinikai Tömbben (KKT) a XIII. kapu (Üllői. u. 78/a) ideiglenes megnyitásával létrehozott FINA VIP fogadóhelyről a beérkezett beteget a SE hallgatói közül toborzott önkéntesek egyenként bekísérik az SBO erre a célra rezervált FINA-ellátóhelyére, ahol az 1. triage megtörténik.

Kérem a SOK vezetőjét, hogy az érintett klinikák vezetőivel és a KKT orvos-főigazgatójával együtt tegyenek javaslatot a SEK ügyvezetője felé az ellátóhely elhelyezésére legkésőbb 2022. május 01-ig.

A FINA-ellátóhelyre delegált orvos és szakdolgozó kollégák díját a SEK fizeti.

A FINA-ellátóhelyre delegált orvos és szakdolgozói teamek látják el – a SEK által biztosított gépkocsival – az akkreditált hotelek ellátását is úgy, hogy folyamatosan a KKT-ben tartózkodnak, és kizárólag a rendezvény idejére felállított 7/24 Medical Hotline utasítására indulnak el a hotelbe, ahol ellátják, vagy szükség esetén be is szállítják a beteget SOK-ra, illetve indokolt esetben az OMSZ bevonását kezdeményezik.

2.2. SE klinikai ambuláns ellátások

Kérem az alábbi klinikák vezetőit, hogy egyeztessék a SOK igazgatójával, és a SEK ügyvezetőjével a 3.1 pontban található időszakban a klinikák és a klinikai ügyeletes orvosok szükség esetén történő konzíliumi rendelkezésre állását.

Érintett klinikák:

 • Orvosi Képalkotó Klinika
 • Ortopédiai Klinika – minor traumás esetek
 • Urológiai Klinika
 • Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
 • Fogpótlástani Klinika
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Szájsebészeti Klinika
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Neurológiai Klinika
 • Szemészeti Klinika
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Pulmonológiai Klinika
 • Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

Valamennyi FINA-delegált klinikai ellátásának díját az adott klinika felé a SEK rendezi.


2.3. SE klinikai fekvőbeteg ellátás

Kérem a KKT orvos főigazgatóját, hogy a 3.1 pontban található időszakra biztosítson a KKT területén 3 db, a közfinanszírozott ellátástól elhatárolt betegszobát azon akkreditált FINA-delegáltak számára, akik a sürgősségi ellátást vagy egyéb klinikai beavatkozást követően az intézményben maradnak.

felelős vezető: dr. Szabó Attila, a Klinikai Központ elnöke

2.4. Külsős klinikai közreműködés

Amennyiben az akkreditált FINA-delegáltak sérülése azt indokolja (major trauma, politrauma, neurotrauma), a sérültet az OMSZ közvetlenül az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetbe (OBSI) szállítja, melynek felelőse dr. Tóth Szabolcs, FINA 2022 onsite-deputy CEO.

 2.5. Covid management, PCR kiértékelés

A rendezvény során az akkreditált FINA-delegáltak covid-szűréséért ugyancsak a SEK felel. Kérem, hogy a Labormedicina Intézet vezetője egyeztessen a SEK ügyvezetőjével a levett minták kiértékelésével kapcsolatban, beleértve annak humán és reagens szükséglet oldalát is.

A covid-szűrésekkel kapcsolatos valamennyi laboratóriumi költség viselője a SEK.

felelős vezető: dr. Vásárhelyi Barna, igazgató

 

3. Logisztika és marketing

3.1. Üllői u. 78/a. (XIII. sz.) Kapu ideiglenes megnyitás

2022. 06. 10. 08:00 – 2022. 07. 05. 8:00 közötti időszakban engedélyezem a kapu – kizárólag személyforgalomra történő megnyitását – kizárólag a rendezvényre akkreditált FINA-vendégek számára.

3.2. FINA-delegált személyek beléptetése, biztonsága

A beléptetést és a kapu 24/7 őrzését a 3.1 pontban szereplő időszakban a rendezvényhez tartozó külön biztonsági szolgálat végzi, mely szolgálat számára a rendezvény idejére klimatizált tartózkodó konténer elhelyezését engedélyezem az udvar területén, a megnyitott XIII. kapu mellett, a KKT területén.

A beléptetéssel, őrzés-védelemmel kapcsolatos valamennyi költség viselője a SEK.

3.3. FINA-delegáltak VIP fogadóhelye

A KKT területére történő beléptetést követően az érkező akkreditált FINA-beteg az erre a célra kialakított VIP fogadóhelyre érkezik.

A fogadóhely kialakításához kérem a KKT 19-31. számú, valamint a 107-110. sz. parkolóhelyeinek ideiglenes áthelyezését a belső sorompóval is lehatárolt részről az udvar egyéb részeire a 3.1 pontban szereplő időszakban.

Kérem és engedélyezem a VIP fogadóhelyhez, és az ott parkoló 2 db elektromos gépkocsi töltéséhez szükséges elektromos hálózat ideiglenes kiépítését is.

A VIP fogadóhely kialakításával kapcsolatos valamennyi költség viselője a SEK.

3.4. SE mentő

Engedélyezem az SE tulajdonában lévő mentőgépkocsi betegszállítási célú átadását a SEK számára a 3.1 pontban szereplő időszakban.

A mentőgépkocsi használatával kapcsolatos valamennyi költség viselője a SEK.

felelős vezető: Horváth Ákos, műszaki főigazgató

3.5. FINA VIP ellátóhely és betegút marketing kommunikáció

Engedélyezem a FINA delegáltak ellátását megkülönböztető betegirányítást szolgáló tájékoztató anyagok, plakátok, molinók, padlómatricák, rollup displayek kihelyezését a rendezvény idejére a KKT udvarán, a KKT kerítésén, a 2.2 pontban felsorolt klinikák épületében és a KKT épületeit összekötő folyosó 3.3 pontban jelzett VIP fogadóhelyre néző üvegfelületén.

A SEK köteles a kihelyezett anyagokat, eszközöket a saját költségére a rendezvényt követő 8 napon belül eltávolítani. Az anyagok kizárólag a SE Marketing és Kommunikációs Főigazgatósága általi előzetes jóváhagyás után helyezhetők ki.

A FINA betegút-kommunikációval kapcsolatos valamennyi költség viselője a SEK.

felelős vezető: Szepesi Dóra, marketing és kommunikációs főigazgató

felelős vezető: Horváth Ákos, műszaki főigazgató

 

Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

 

Budapest, 2022. március 22.

 

Dr. Merkely Béla

rektor


R/1/2022. (III.22.) SZ. REKTORI UTASÍTÁS a 19. FINA Úszó, Műúszó, Műugró és Vízilabda Világbajnokság egészségügyi szolgáltatásaival kapcsolatos feladatokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/1/2022. (III.22.) SZ. REKTORI UTASÍTÁS

R/1/2022. (III.22.) SZ. REKTORI UTASÍTÁS a 19. FINA Úszó, Műúszó, Műugró és Vízilabda Világbajnokság egészségügyi szolgáltatásaival kapcsolatos feladatokról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/1/2022. (III.22.) SZ. REKTORI UTASÍTÁS 1. sz. melléklete