Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

RKE/2/2022. (I. 21.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás

a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról szóló RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki.

 

1. §

A COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról szóló RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott tevékenységet egyetemi oltóponton végezte, a ténylegesen teljesített munkavégzés minden órájára (mind a normál munkaidőre, mind az ügyeletben, rendkívüli munkavégzés keretében ledolgozott órákra) jogosult többletjuttatásra munkakörétől függően az alábbiak szerint:

 

Munkaköri csoport

Ft/óra

Orvos, szakorvos

750

Szakdolgozó, koordinátor, adminisztrátor

650”

 

2. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az Egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép, és rendelkezéseit már a 2021. december havi teljesítések elszámolásakor alkalmazni kell.

(2) Jelen utasításnak a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról szóló RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítással egységes szerkezetbe történő beépítésére felhatalmazza a jogi és igazgatási főigazgatót.

 

Budapest, 2021. január 21.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila           

        rektor                                          kancellár                        a klinikai központ elnöke


RKE/2/2022. (I. 21.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról szóló RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról láírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:

RKE/2/2022. (I. 21.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás