Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

RKE/1/2022. (I.19.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1.§

A Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 5. § szakasza a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A betegellátásban közvetlenül résztvevő valamennyi egyetemi polgár (hallgató, szakképzésben részt vevő tanuló, egyetemi dolgozó) számára javasolt FFP 2 maszk viselése, amelyet az Egyetem térítésmentesen biztosít az egészségügyi tevékenység végzése és a gyakorlati oktatás során.”

2.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás egységes szerkezetbe történő beépítésére felhatalmazza a jogi és igazgatási főigazgatót.

 

Budapest, 2022. január 19.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila           

        rektor                                          kancellár                        a klinikai központ elnöke


RKE/1/2022. (I.19.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2022. (I.19.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás